عکس و کلیپ استوری

استوری تبریک روز مهندس برای اینستاگرام

( رای: 1 امتیاز: 5 )

دست هایی که میسازند مقدسترند از لب هایی که دعا میخوانند. (کوروش کبیر)
روز مهندس مبارک.

***

Engineering is one of the most-noble professions because it uses science to find amazing solution to real life problems that are faced by the masses. It’s a work for the community!

مهندسی یکی از اصیل‌ترین حرفه‌هاست، زیرا از علم استفاده می‌کند تا راه حلی شگفت انگیز برای مشکلات واقعی زندگی که اغلب مردم با آن‌ها روبرو هستند، پیدا کند. این کاری برای جامعه است!

***

عکس پروفایل روز مهندس

متن زیبای تبریک روز مهندس به مهندسان ایرانی

گالیله گفته :”بنای هستی بر مبنای هندسه است.” روز مهندس مبارک.

***

People are pessimists, optimist or engineers. Surely the last kind has solutions to all of the problems faced by others and hence is valued the most. Happy professional Engineers Day.

مردم بدبین، خوش بین یا سازنده هستند. مطمئناً نوع آخر راه حلی برای همه مشکلات پیش روی داشته و از این رو بیشترین ارزش را دارد. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک

***

عکس پروفایل روز مهندس

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند.

اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک.

***

When we think of technical change with organised force, engineers are the only ones who come to the mind. You guys are walking encyclopaedia of innovation and science.

وقتی با نیروی سازمان یافته به تغییرات فنی فکر می‌کنیم، مهندسین تنها کسانی هستند که به ذهن خطور می‌کنند. شما بچه‌ها در حال پیاده سازی دانشنامه نوآوری و علم هستید.

***

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی

مهندس ها مبارک باد.به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران.

***

The one who sacrifices their food, sleep and every other joy of life is an Engineer. The one who forgets his birthdays but remembers the deadlines, is an Engineer. Being an Engineer is never easy. Happy Professional Engineers Day.

کسی که غذای خود، خواب و هر شادی دیگر زندگی را فدا می‌کند مهندس است. کسی که روز‌های تولد خود را فراموش می‌کند، اما فرصت‌ها را به یاد می‌آورد، یک مهندس است. مهندس بودن هرگز آسان نیست. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک

***

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده‌های مهندسین تلاشگر است.

پنجم اسفند روز مهندس بر جنابعالی مبارک .

***

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه‌ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند . . .

روز مهندس مبارک باد

Engineering is a science that has all the features of art! Without being an artist, you cannot sketch your imaginations on the canvas of earth.

***

عکس پروفایل روز مهندس

مهندسی علمی است که تمام ویژگی‌های هنر را دارد! بدون اینکه یک هنرمند باشید، نمی‌توانید تصورات خود را روی بوم زمین ترسیم کنید.

***

Dear Engineers, thank you for making our lives simpler and worth living. Happy professional Engineers day. Proud of you all.

مهندسین عزیز، متشکرم که زندگی ما را ساده‌تر و با ارزش‌تر کرده‌اید. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک. به همه شما افتخار می‌کنیم.

***

Skilful organising of power, capital and resource for the greater good of the community is what we know as Engineering. Each of the Professional Engineer is a warrior with the weapon of knowledge and amazing management.

سازماندهی ماهرانه قدرت، سرمایه و منابع برای منافع بیشتر جامعه همان چیزی است که ما به عنوان مهندسی می‌شناسیم. هر یک از مهندسان حرفه‌ای، مجاهدانی با سلاح دانش و مدیرانی فوق العاده هستند.

***

Happy Professional Engineers day. This day should always be celebrated so that we let every PE know that their services are of great value to us and each of them are gems that we adore and love to have.

روز مهندسین حرفه‌ای مبارک. این روز همیشه باید جشن گرفته شود تا به همه افراد اطلاع دهیم که خدمات آن‌ها برای ما دارای ارزش زیادی است و هر کدام از آن‌ها گوهر‌هایی هستند که دوستشان داریم و به آن‌ها عشق می‌ورزیم.

***

A world without engineers will be like the life of a plant without sunlight and the beating of the heart without blood in the body. Engineers are integral to the society and hence they deserve to be given recognition for the work they do. Happy professional Engineers day.

دنیای بدون مهندس مانند زندگی یک گیاه بدون نور خورشید و ضربان قلب بدون خون در بدن خواهد بود. مهندسین از جامعه جدایی ناپذیرند و از این رو استحقاق آن را دارند که به خاطر کار‌هایی که انجام می‌دهند، شناخته شوند. روز مهندسین حرفه‌ای مبارک

( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *