آموزش کاربردی

اموزش بافت پاپوش پاییزی

آموزش بافتنی

( رای: 0 امتیاز: 0 )

بافت پاپوش میل بافی دو رنگ از کف شروع میشه. تعداد دانه های شروع باید دو برابر طول کف پا باشه. در این نمونه 106 دانه سرانداخته شده + 2 دانه کناره.

بافت اصلی رکن یا ابری است، به این صورت که هر رج از رو یا از زیر ببافید. در اینجا همه از رو بافته شده.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

آموزش بافت پاپوش دو رنگ میل بافی

همونطور که می بینید بافت این پاپوش را از کف با بافت رکن (با ابری) شروع می کنیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

9 خط ابری ببافید.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

یک رج با رنگ دوم ببافید.
البته تک رنگ این پاپوش هم زیباست.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

در این رج رویه پا را کشباف دو تایی می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

32 دانه از رو می بافیم.
10 مرتبه ( 2 تا از زیر و دو تا از رو ) می بافیم.
2 تا از زیر و 32 دانه از رو می بافیم.

رج بعد 30 دانه از رو (رکن کناره پا)، 11 مرتبه (دو تا از یر و دو تا از رو)، 2 دانه از زیر و 30 دانه از رو می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

به اندازه 2 خط رکن در کناره می بافیم.
دقت کنید بین رکن کناره ها کشباف است که در طرفین 2 تا رو هست.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

2 خط رکن با رنگ اول و دو خط رکن با رنگ دوم می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

به بافت این قسمت پاپوش رسیده ایم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

در ادامه بافت پاپوش میل بافی دو رنگ یک رج با رنگ اول می بافیم.

30 دانه رکن را می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

حالا هر جا 2 دانه از رو بود ، دو تا یکی از رو می بافیم.

هر جا دو دانه از زیر بود دو تا یکی از زیر پیچشی می بافیم.
ماننده تصویر میل را داخل دودانه کرده و از زیر یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

به این شکل دو تا یکی ها انجام شده
30 دانه رکن را می بافیم.

مجددا به اندازه دو خط رکن می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

یک رج با رنگ دوم می بافیم.
30 دانه رکن را هم می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

به دانه های کشباف وسط که رسیدید همه را دو تا یکی از زیر کنید. (10دو تا یکی )
سه تای آخر را سه تا یکی کنید.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

مجددا به اندازه دو خط رکن می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

جمع کردن دانه ها با قلاب

حالا نوبت بافت این گره است که به کمک قلاب انجام میدهیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

این رج را با رنگ اول می بافیم.
30 دانه رکن اول را بافته و 11 دانه را نبافته روی میل می اندازیم.

به این شکل.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

سپس کار را برمی گردانیم.

11 دانه را روی قلاب می اندازیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

دانه های روی قلاب را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

یک گره بافته و دانه را روی میل می اندازیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

کار را برگردانده و 30 دانه آخر رج را می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

کار تا اینجا به این شکل شده.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

4 خط رکن می بافیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

دانه ها را کور می کنیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

پاپوش را تا کرده و درز پشت و کف را با سوزن می دوزیم.

آموزش بافت پاپوش میل بافی دو رنگ

رویه پاپوش را با پاپیون یا گل تزیین کنید.

منبع سایت : آموزش بافت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.