فال و طالع بینی

تعبیر خواب (طوفان) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب طوفان از بزرگترین معبران

خواب طوفان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب طوفان از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب طوفان شن: اگر بببیند که طوفان بزرگی از شن به پا شده است و فقط نظاره گر است
 • دلیل بر این که در زندگی اش مشکلی خانوادگی پیش آمد می کند که باعث سردرگمی بلاتکلیفی اش می شود.
 • تعبیر خواب طوفان سیاه: اگر طوفان را در خواب به رنگ سیاه و تیره دیدی دلیل بر اینکه عزیزی را از دست خواهی داد و بخاطرش بسیار محزون شوی.
 • تعبیر خواب طوفان قرمز: اگر طوفان را با رنگ سرخ (قرمز ) دیدی دلیل بر اینکه بر اثر حادثه ای سخت و دردناک عضوی از بدنت را از دست خواهی داد.

تعبیر خواب طوفان از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر خواب طوفان و گرد و خاک: همراه شدن گرد و خاک فراوان به همراه طوفان بر تشدید حادثه و یا نحس بودن معنی خواب تاثیر فراوانی دارد
 • و اگر دیدی طوفان بسیار سختی به همراه گرد و خاک به سمت تو میاید نشان از این می دهد سر تسلیم در برابر مشکلات زندگی ات فرود می آوری و زندگی کردن برایت سخت می شود.

سایر تعابیر

 • اگر زنی خواب طوفان سیاه را ببنید نیکو است و بیشتر بر دگرگونی و تغییر وضعیت زندگی او از منفی به مثبت است
 • اما برای مردان معنایی خوب یا خیر ندارد و بیشتر از بلایا و مصیبت ها دلالت دارد.
 • تعبیر خواب طوفان و باران: همراه شدن باران با طوفان در خواب دلیل بر قحطی و سپس ابادانی می باشد.
 • تعبیر خواب پرواز در طوفان: اگر دیدی میان طوفان پرواز می کتی و لبخند میزنی به سفر می روید.
 • تعبیر خواب نگاه کردن به طوفان: اگر دیدید به طوفان نگاه می کنی و با دیدنش لذت میبری یا خوشحال هستی مسافری به شما وارد می شودیا مهمانی به خانه شما می آید که از راهی دور آمده و شب و روزی می ماند.
 • اگر دیدی در خانه ی خودت گرد و خاک شده و طوفان را در منزل و یا حیاط و باغچه ی خودت میبینی سوغات ارزنده ای برای شما می آورند یا هدیه ای گران بها دریافت می کنید یا پولی به شما می رسد که انتظارش را ندارید
 • تعبیر خواب مرده در طوفان: اگر دیدی مرده ای را طوفان میبرد و یا شخص فوت شده ای مثل برادر خواهر مادر پدربزرگ مادربزرگ یا …را طوفان با خودش می آورد کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند.
 • تعبیر خواب خراب شدن خانه در طوفان: اگر ببینی که طوفان شن خانه ی شما را ویران می سازد و باعث می شود تا در و دیوار خانه ات خراب شود گرفتار مشکلات می شوی و معاش تنگ می گردد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.