فال و طالع بینی

تعبیر خواب (شیشه) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب شیشه از بزرگترین معبران

خواب شیشه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب شیشه از دید ابن سیرین

 • اگر ببینی به تو شیشه داده‌اند، یـعـنـی با زنی فقیر ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی شربت انار یا شربت به در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.
 • تعبیر خواب شیشه سفید: اگر ببینی شیشۀ سفیدی داری و نام تو روی آن نوشته شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شدو به خواسته‌ات خواهی رسید.‌‌‌‌‌

تعبیر خواب شیشه از دید امام جعفر صادق (ع)

 • تعبیر خواب خرده شیشه در دست: اگر ببینی در دست همسرت تکه های بریده شده از جنس شیشه فرو میرود
 • این نشان دهنده ی به دنیا آمدن فرزند پسر و ناخلف است پسری که موجب خواری و حقارت خانواده می شود.
 • اگر ببینی در دست خودت شیشه فرو رفته و خون ندیدی خوب است به نشانه ی دفع بلا یا خطر است
 • اگر خون ببینی نشانه ی ضرری است که بر یکی از فرزندانت وارد می شود.

تعبیر خواب شیشه از دید یوسف پیامبر (ع)

تعبیر خواب شیشه خرده در دهان: بی تردید تکه های بریده شده شیشه در این خواب به نشانه ی زبان سرخی است که غیبت میکند تهمت میزند و دیگران را بواسطه رفتار و اخلاق بدش میرنجاند.

تعبیر خواب شیشه از دید دانیال نبی (ع)

اگر ببینی از ظرف شیشه‌ ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.

تعبیر خواب شیشه از دید منوچهری تهرانی

 • معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود.
 • اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است.
 • تعبیر خواب شیشه رنگی: اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد.
 • تعبیر خواب شیشه قرمز: دعوا و خشم و غضب است.

  تعبیر خواب شیشه سیاه: خوب نیست.

 • تعبیر خواب شیشه زرد: زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید.
 • تعبیر خواب شیشه شکسته: نشان از شکستگی دل است.

تعبیر خواب شیشه از دید جابر مغربی

 • دیدن شیشه در خواب می تواند نشانه معشوق باشد.
 • تعبیر خواب شیشه هدیه گرفتن: اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه می دهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود.
 • اگر کسی شیشه های خرد شده در دهان خود ببینید دلالت بر این دارد که بخاطر اعمال و رفتار زشت و ناپسندش تنبیه میشود
 • همچنین ضررهای عمده مالی ,گرفتار دوست نااهل شدن و یا اسیر دام زنان بد صفت و یا بدکردار شدن از دیگر معانی این خواب است.

تعبیر خواب شیشه از دید معبرین غربی

تعبیر خواب شکستن شیشه خانه: خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین: شیخ طوسی می گوید اگر کسی در خواب ببینید که شیشه های خودروی شخصی اش و فرقی ندارد
 • با چه مدلی باشد بشکند دلیل بر اینکه کسی صد راه شما شود.
 • تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: کوتاه شدن عمر و کم شدن برکت در زندگی از تعابیر خواب شکسته شدن شیشهساعت های لوکس دیواری و یا مچی است.
 • تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: مال و یا دارایی کسب شده حرام و یا انجام کار قبیح و ناپسن در کسب و کار معنی این خواب است.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.