فال و طالع بینی

تعبیر خواب (مسجد) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

خواب مسجد از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مسجد از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب اذان گفتن در مسجد: اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.
 • تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.
 • تعبیر خواب عبادت کردن در مسجد: اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه (نمازخانه و مکانهایی به این شکل) عبادت می‌کنی،
 • یـعـنـی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.
 • تعبیر خواب اعتکاف در مسجد: اگر ببینی در مسجدی بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصاً اگر ببینی در مسجد اعتکاف کرده‌ای)، یـعـنـی به سفر حج می‌روی.
 • تعبیر خواب تعمیر کردن مسجد: اگر ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، یـعـنـی عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.
 • اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.

تعبیر خواب مسجد از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای مسجد عبارتند از:

 1.  «پادشاه»
 2. قاضی
 3. عالمی بزرگ
 4. رئیس
 5. رهبر و پیشوا
 6. مسجد
 7. خطیب و خطبه خوان
 8. مؤذن
 9. قیم و سرپرست
 10. خوشنامی و شهرت خوب و نیک
 11. خیر و برکت
 12. زن خوب و نیکو.
 • تعبیر خواب ساختن مسجد: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی.
 • تعبیر خواب خراب کردن مسجد: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود.

تعبیر خواب مسجد از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب رفتن به مسجد: اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .
 • تعبیر خواب پیش نماز شدن در مسجد: اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.
 • اگر ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، یـعـنـی حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود. اگر ببینی مسجدی خراب شده است، یـعـنـی شخص عالمی در آنجا از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی جائی که جزء املاک تو می‌باشد، مسجد شده است، یـعـنـی در دین، شرف و بزرگی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خلط را در مسجد انداخته‌ای، یـعـنـی با روش غلط و اشتباهی از مال و اموال خودت برای افراد غریبه خرج خواهی کرد.

تعبیر خواب مسجد از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب رفتن به مسجد: اگر ببینی به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید.
 • تعبیر خواب روشن کردن چراغ مسجد: اگر ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یـعـنـی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید.
 • ساختن یا تعمیر مسجد تعبیرش این است که با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد: یعنی از مال خویش هزینه کند.
 • تعبیر خواب فاتحه خواندن در مسجد: آن کس که در محیطی مثل مسجد و یا اماکنی که مردم زیادی در آن حضور دارند اقدام به فرستادن
 • فاتحه یا صلوت برای اموات کند خداوند او را در زندگی سعادتمند و خشنود می سازد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.