فال و طالع بینی

تعبیر خواب (آهو) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب آهو از بزرگترین معبران

خواب آهو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب آهو از دید ابن سیرین

  • تعبیر خواب شکار آهو: اگر ببینی در هنگام شکار آهو را افکندی و انداختی، یـعـنـی غنیمتی به دست می‌آوری.
  • اگر ببینی آهو را با سنگ یا تیر زده‌ای، یـعـنـی به زنی فحش و ناسزا می‌دهی.
  • تعبیر خواب آهو مرده: اگر ببینی آهو در خانۀ تو مرده است، یـعـنـی از جهت زن دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آهو از دید امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آهو عبارتند از:

  1. زن
  2. کنیزک
  3. فرزند
  4. سود و منفعت از زنان
  • تعبیر خواب آهو در دست: از نظر امام صادق (ع)، اگر خواب دیده باشی آهویی را از نزدیک لمس میکنی و یا آن را در دستان خودت میگیری،به این علامت است که در زندگی بخت و اقبال با شما یار خواهد شد و صاحب همدم و همسری مهربان و دلسوز می شود.
  • تعبیر خواب فرار کردن آهو: اگر از دست شما فرار کرد و یا فراری اش دادی زیاد خوب نیست و خبر از یک فرصت بسیار مهم میدهدکه آن را به سادگی از دست خواهی داد و بخاطرش خودت را سرزنش می کنی

تعبیر خواب آهو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن آهو: اگر ببینی آهو را کشته‌ای، یـعـنـی از طرف زن دچار اندوه و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آهو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بچه آهو: اگر ببینی برۀ آهو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از طرف کنیزک صاحب فرزند می‌شوی.

سایر تعابیر

تعبیر خواب آهو زخمی: از دید استاد طباطبایی اگر خواب دیده باشی آهویی زخمی که از بدنش خون جاری شده است به طور ناگهانی در مسیر شما سبز می شود و یا حتی آن را در خانه و محل زندگی تان رویت می کنید ، می باید منتظر یک بدشانسی و گرفتاری خانوادگی باشید.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.