فال و طالع بینی

تعبیر خواب (آب زلال و آب گل آلود) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب آب از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب آب استخر، اگر ببيند در آب استخر يا حوض خود را می شوید که اين عمل را به نيت پاک شدن بدن انجام مي دهد، از آلودگي پاک شده و از گناهی توبه می کند.
 • اگر آب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت با رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شود.

همچنین بخوانید : فال آینه بینی – پیش بینی اتفاقات طول روز

تعبیر خواب آب از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی در خانۀ تو خم پر آبی وجود دارد و تو هم از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال بسیاری به دست می‌آوری و در راه خوب و نیک هزینه می‌کنی.
 • تعبیر خواب آب گرم، اگر بیند که آب گرم همی ریختند، چنانکه او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد.
 • تعبیر خواب افتادن در آب، اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود .
 • اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگی فریفته شود و اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد،
 • و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود ک در شکم مادر باشد.
 • تعبیر خواب ریختن آب، اگر بیند کاسه بشکست و آب بریخت، دلیل کند که جفت او بمیرد و فرزندش بماند، اگر دید که آب بریخت و کاسه تهی ماند  دلیل کند که فرزندش بمیرد و زن او بماند.
 • تعبیر خواب آب دادن به مردم، اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.
 • تعبیر خواب جمع شدن آب در خانه، اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد.
 • اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

تعبیر خواب آب از دید حضرت یوسف (ع)

 • دیدن آب تیره غم بود.
 • دیدن آب تیره در فساد افتد.
 • دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.

تعبیر خواب آب از دید جابر مغربی

 • ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست.
 • اگردرسال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد،سالي سخت ودشواري در پيش روي اوست.

تعبیر خواب آب از دید دانیال نبی

 • اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یعنی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
 • تعبیر خواب آب دادن به دیگران اگر ببیند به مردم آب میدهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده تعبیر خواب آب دلالت دارد.
 • اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت .
 • اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد.
 • اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی‌رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند.

تعبیر خواب آب از دید منوچهری تهرانی

 • تعبیر خواب آب رودخانه و روان، آبهای روان کم عمق که بتوان کف آب را دید و شفاف و صاف باشد، بهترین تعبیر را دارد. آب روان بهتر از آب راکد است.
 • آب روان را جریان زندگی ببینده خواب تعبیر می کنند.
 • تعبیر خواب آب راکد، آبهای راکد نشان دهنده غم و غصه و اندوه و حتی بیماری است.
 • تعبیر خواب آب لجن، آبی که لجن شده باشد ابتلاست.
 • ابتلا به اموری که باعث زحمت و دردسر برای ببینده خواب می شود و گرفتاری هایی برای او به وجود می آید.
 • تعبیر خواب آب دریا، اگر آب دریا باشد، موجهای دریا سختی هایی باشد که بر سر راه شما قرار می گیرد
 • و اگر موجی شما را از جای بلند کند و به ساحل پرتاب کند پس از تحمل رنج و سختی به آسایش و آرامش میرسید.
 • تعبیر خواب خوردن آب کثیف، خوردن آب رودخانه اگر آب کثیف باشد مالی آلوده به بهره است که از راهی ناصحیح نصیب شما شده است و آب روشن مالی است که از راه صحیح به دست می آید.

تعبیر خواب آب از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب آب نگراني و غم است.
 • آب در نظر اويتنهاو همانند ضمير ناخودآگاه بيننده خواب است . آب نشانگر بسياري از تصاوير ، از اسطوره ها و روياهاست.
 • پیام خواب آب کدر، نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد.
 • تعبیر خواب آب گل آلود نشانه ضرر است.
 • پیام خواب آب روشن و روان، شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است.
 • تعبیر خواب آب زلال نشانه شادمانی است.

تعبیر خواب آب از دید لیلا برایت

 • ديدن آب در خواب، نشانه‏ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است .
 • آب كثيف و كدر نيز نشانهء روابط مشكوك و نامطمئن است.
 • آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما می باشد.

تعبیر خواب آب از دید آنلی بیتون

 • ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زندگي جاي خود را به نوميد شدن از زندگي خواهد داد.
 • اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود افتاده ايد ، نشانة آن است كه از نتايج اشتباهات خود رنج خواهيد برد.
 • نوشيدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري است.
 • ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت.
 • نوشيدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.
( رای: 2 امتیاز: 2 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.