پیشنهاد ویمگزفال و طالع بینی

طالع بینی ازدواج و پیوند زناشویی

طالع بینی ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر و فال سرنوشت ازدواج

با پیشرفت علم و دانش هنوز طالع بینی در بین بسیاری از اقشار جامعه طرفداران خاص خودش را دارد و از رونق نیافتاده است.طالع بینی به هر صورتی که باشد جذابیت ویژه ای برای جوانان دارد اما یکی از جذاب ترین طالع بینی ها برای جوانان به خصوص تازه عروس و داماد ها طالع بینی ازدواج است که در این فال به سرنوشت و آینده ازدواج با طرف مقابلتان پی می برید.

همچنین بخوانید : فال آینه بینی – پیش بینی اتفاقات طول روز

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها

 • فروردین با فروردین : (نیکو) این نوع ازدواج خوب است و زوجین با یکدیگر سازش دارند و به مشکلات هم واقع بین هستند و ازصفات مثبت یکدیگر آگاهی دارند.
 • فروردین با اردیبهشت:(متوسط) این نوع ازدواج در رده متوسط قرار دارد و زوجین ویژگی های مشترکی مانند میل به حاکمیت و خودخواهی دارند.
 • فروردین با خرداد :(بد ) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین خرداد ماه برایتان بد است زیرا این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
 • فروردین با تیر 🙁 متوسط ) ازدواج با متولدین تیر ماه به علت ویژگی برون گرایی ، ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد.
 • فروردین با مرداد :(خوب ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین مرداد ماه پیوند موقتی خواهد بود زیرا هماهنگی وجود دارد.
  طالع بینی ازدواج فروردین
 • فروردین با شهریور 🙁 بد ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین شهریور ماه بد است زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب است.
 • فروردین با مهر 🙁 بسیار خوب ) متولدین فروردین و مهر ویژگی های مثبت مشترکی با یکدیگر دارند و افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
 • فروردین با آبان 🙁 بد ) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین آبان ماه برایتان بد است زیرا هر دو زوج در این ماه آزادیخواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
 • فروردین با آذر 🙁 عالی ) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف و هیاهو را دارند .
 • فروردین با دی :(بد ) متولدین این دو ماه با یکدیگر تفاهم چندانی ندارند مرموز و محافظه کار هستند.
 • فروردین با بهمن 🙁 بد ) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین بهمن ماه پیوند موفقی نخواهد بود زیرا زوجین سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
 • فروردین با اسفند 🙁 متوسط ) پیوند متولدین فروردین ماه و اسفند ماهی ها متوسط است و ممکن است با مشکل مواجه باشد و یا ممکن است پیوند خوبی باشد.

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها

 • اردیبهشت با فروردین :(متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین فروردین ممکن است مشکلات قابل حل شدن داشته باشد.
 • اردیبهشت با اردیبهشت 🙁 متوسط ) متولدین این ماه ها نسبتا خودرای و لجباز هستند و ممکن در ازدواج دچپار مشکل شوند.
 • اردیبهشت با خرداد 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها بسیار تیزهوش ، کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.
 • اردیبهشت با تیر 🙁 بسیار خوب ) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف را دارند و بسیارخانواده دوست خونگرم هستند و پیوندی محکم و استواربا یکدیگر دارند.
 • اردیبهشت با مرداد 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت ماه و متولدین مرداد پیوند موفقی خواهد بود زیرا هر دو زوجین عاشق پیشه ، با صداقت ،وفاداربه یکدیگر هستند و پیوندی مملو از آرامش دارند.
 • اردیبهشت با شهریور 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها بدون مشکل است و یکی از زوجین جوانمرد ، باسخاوت ،مددکار است.
 • اردیبهشت با مهر 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین متوسط است و زوجین دارای ویژگی هایی مانند اهل اعتدال معاشرتی ،خونسرد و کمی حسود هستند.
 • اردیبهشت با آبان 🙁 خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آبان نیکوست و ویژگی های این ازدواج آرمانگرایی، بلندپروازی همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریست.
 • اردیبهشت با آذر 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آذر تاحدودی خوب است اما ممکن است این زوجین با یکدیگر نا سازگار باشند . از دیگر ویژگی های آن ها جسوربودن ، بی پروایی، نیازمند به آزادی است.
 • اردیبهشت با دی 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین دی پیوند موفقی است زیرا این افراد با ثبات ، راز نگه دار هستندو پیوندی مستحکم و پابرجایی با یکدیگر دارند.
 • اردیبهشت با بهمن 🙁 بد ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین بهمن بد است زیرا ویژگی این زوجین با یکدیگر تفاوت دارد و هر دو آن ها کنجکاو، آزادیخواه و آرمانگرا هستند.
 • اردیبهشت با اسفند 🙁 خوب ) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین اسفند خوب است و این افراد ، تودار و بسیار محتاط و با یکدیگر سازگاری را دارند.

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

 • خرداد با فروردین 🙁 بد ) اگرخردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد است زیرا آن ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.
 • خرداد با اردیبهشت 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین خردادو متولدین اردیبهشت از نوع متوسط است اما این زوجین با یکدیگر زیاد سازگار نیستند وافرادی تیزهوش ،کنجکاو ، تنوع طلب هستند.
 • خرداد با خرداد 🙁 خوب ) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است زیرا هر دو آن ها مشورت پذیر ،با استدلال ،توانا در برطرف کردن مشکلات هستند.
 • خرداد با تیر 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.
 • خرداد با مرداد 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها موفق است و آن ها می توانند زوجی جذاب و اجتماعی برای یکدیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.
 • خرداد با شهریور 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
 • خرداد با مهر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند.
 • خرداد با آبان 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند.
 • خرداد با آذر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.
 • خرداد با دی 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زوجین متولد این ماه ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
 • خرداد با بهمن 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
 • خرداد با اسفند 🙁 بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است وبا یکدیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه ها خیالباف ، رویا پرداز ،مرموز هستند.

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها

 • تیر با فروردین :(متوسط ) در ازدواجشان مشکلاتی وجود دارد و برون گرا ، ایده آلیست هستند.
 • تیر با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب ) ازدواج موقتی دارند و نقطه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند.
 • تیر با خرداد 🙁 متوسط ) متوسط است و ممکن است دچار مشکل شوند چون یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی است.
 • تیر با تیر 🙁 خوب ) پیوند خوبی دارند اما اختلاف سلیقه شان با یکدیگر فراوان است.
 • تیر با مرداد 🙁 خوب ) ازدواج موفقی دارند وخصوصیات مشترک زیاد ی باهم دارند.
 • تیر با شهریور :(بسیار خوب) ازدواجشان بسیار خوب است و یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ است.
 • تیر با مهر 🙁 بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند هستند و ازدواج بسیار خوبی با یکدیگر دارند.
 • تیر با آبان 🙁 متوسط ) ازدواجشان متوسط است و به جز مسائل مالی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.
 • تیر با آذر :(بد ) ازدواجشان با یکدیگر از نوع بد است و یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده است.
 • تیر با دی :(خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود.
 • تیر با بهمن 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
 • تیر با اسفند 🙁 بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل می باشد.

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها

 • مرداد با فروردین 🙁 خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.
 • مرداد با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب ) این نوع ازدواج بسیارخوب است و ازدواجی موفق و پایداراست و زوجین در آن مهربان و خانواده دوست هستند.
 • مرداد با خرداد 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است آن ها اجتماعی ، خونگرم و با یکدیگر سازگارند.
 • مرداد با تیر 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و موقعیت همدیگر را درک می کنند و اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند.
 • مرداد با مرداد 🙁 خوب ) این نوع ازدواج خوب است وزوجین صفات مشترک زیادی با هم دارند که باعث تقویت پیوندشان خواهد شد.
 • مرداد با شهریور 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است زیرا یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند است.
 • مرداد با مهر 🙁 خوب ) این نوع ازدواج خوب است و زوجین در آن با آرامش و ملایمت همراه با منطق زندگی می کنند.
 • مرداد با آبان :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است وزوجین یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران است.
 • مرداد با آذر 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است زیرا یکی از زوج ها پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.
 • مرداد با دی (متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است وشاید زوجین به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی دچار اختلاف شوند.
 • مرداد با بهمن :(خوب ) این نوع ازدواج خوب است و هر دو زوجین آرمانگرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق خواهند داشت.
 • مرداد با اسفند 🙁 خوب ) این نوع ازدواج خوب است وزوجین در آن با هماهنگی بسیار مناسب درپی برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگرهستند.

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها

 • شهریور با فروردین :(بد ) ازدواج متولدین شهریور و فروردین ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی پاک سرشت ،انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب است .
 • شهریور با اردیبهشت 🙁 خوب ) ازدواج متولدین شهریور واردیبهشت ماه پیوند موفقی خواهد بودزیرا صفات مشترک و خوب نظیر جوانمردی و نجابت با یکدیگر دارند.
 • شهریور با خرداد :(متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و خرداد ماه متوسط خواهد بود زیرا یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص است.
 • شهریور با تیر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند موفقی خواهد بود زیرا این زوج ها در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان هستند.
 • شهریور با مرداد 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند متوسطی خواهد بود زیرا هر دو نسبتا لجباز و خودرای هستند و شاید در زندگی با مشکل مواجه شوند.
 • شهریور با شهریور 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار موفقی خواهد بود زیرا هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.
 • شهریور با مهر 🙁 خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند خوبی خواهد بود زیرا مشورت پذیر با منطق هستند و در برطرف کردن مشکلات توانا می باشند.
 • شهریور با آبان 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه متوسط خواهد بودزیرا یکی از زوجین جسور و بی پروا وسرشار از انرژی و بلند پروازهستند.
 • شهریور با آذر 🙁 بد ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند نا موفقی خواهد بود زیرا یکی از زوج ها در زندگی تنوع طلب ،خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.
 • شهریور با دی 🙁 خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت است.
 • شهریور با بهمن 🙁 متوسط ) چنین پیوندی متوسط است اما با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
 • شهریور با اسفند :(خوب ) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند موفقی خواهد بود و زوجین بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

 • مهر با فروردین :(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب اس زیرا آن ها خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
 • مهر با اردیبهشت 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است زیرا آن ها انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.
 • مهر با خرداد :(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است چون آدم هایی حسابگر ،خونگرم هستند و تفاهم مناسبی با هم دارند.
 • مهر با تیر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است و این زوجین اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا هستند.
 • مهر با مرداد 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و آن ها در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.
 • مهر با شهریور 🙁 خوب ) پیوندی موفق دارند چون منصف عادل و با سلیقه هستند.
 • مهر با مهر 🙁 خوب ) ازدواج متولدین مهربا یکدیگربه دلیل اشتراکات زیادی که دارند می تواند موفق باشد.
 • مهر با آبان 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگراگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند.
 • مهر با آذر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر موفق است و این زوجین دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.
 • مهر با دی 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است و آن ها نسبتا خودرای ، بلندپروازندو ممکن است با مشکل روبرو شوند.
 • مهر با بهمن 🙁 بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است و این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار، تنوع طلب و سرکش هستند.
 • مهر با اسفند :(بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرپیوندی موفق است چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

 • آبان با فروردین 🙁 بد ) این نوع ازدواج بد است و زوجین آزادی خواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
 • آبان با اردیبهشت 🙁 خوب ) این نوع ازدواج خوب است و زوجین آرمانگرا ،بلند پرواز، همراه با جاذبه و اقتدار هستند.
 • آبان با خرداد :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در آن برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.
 • آبان با تیر :(متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.
 • آبان با مرداد 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران است.
 • آبان با شهریور 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین در آن جسور، بی پروا ،سرشار از انرژی و بلند پروازهستند.
 • آبان با مهر 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج اگرچه خالی از دردسر نیست اما میتوانند موفق باشد.
 • آبان با آبان 🙁 بد ) ازدواج متولدین این ماه با یکدیگر همراه با مشکلات فراوان است زیرا زوجین مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن هستند.
 • آبان با آذر 🙁 متوسط ) این نوع ازدواج متوسط است و زوجین یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
 • آبان با دی 🙁 بد ) این نوع ازدواج بسیاربد است زیرا هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.
 • آبان با بهمن 🙁 بد ) این نوع ازدواج بد است زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری است.
 • آبان با اسفند :(بد ) این نوع ازدواج بد است زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی می باشد.

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها

 • آذر با فروردین :(عالی ) پیوند متولدین آذر و فروردین ماه بسیار موفق است و آنها کم ترین اختلاف و هیاهو را در زندگی تجربه می کنند.
 • آذر با اردیبهشت :(متوسط ) پیوند متولدین آذر و اردیبهشت ماه متوسط است و این افراد جسور ، بی پروا ، نیازمند به آزادی و بدون تفاهم هستند.
 • آذر با خرداد:( بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر و خرداد ماه سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک است.
 • آذر با تیر:( بد ) پیوند متولدین آذر و تیرماه بد است زیرا یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.
 • آذر با مرداد :(متوسط ) پیوند متولدین آذر و مرداد ماه متوسط است و یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.
 • آذر با شهریور:(بد ) پیوند متولدین آذر و شهریورماه بد است زیرا آن ها تنوع طلب ،خواهان استقلال و در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.
 • آذر با مهر 🙁 بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر و شهریورماه بسیار خوب است زیرا دارای خصیصه هایی مثل محبت ، درستکاری هستند و مسئولیت پذیر می باشند.
 • آذر با آبان 🙁 متوسط ) پیوند متولدین آذر و آبان ماه در حد متوسط است زیرا یکی سختگیر در مسائل و دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
 • آذر با آذر:( بسیار خوب ) پیوند متولدین آذر با یکدیگر پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی است.
 • آذر با دی 🙁 متوسط ) متولدین این ماه ها خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتن دار باشند تا در زندگی دچار مشکل نشوند.
 • آذر با بهمن 🙁 بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی پیوند متولدین آذر و بهمن ماه خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
 • آذر با اسفند 🙁 متوسط ) پیوند متولدین آذر و اسفند متوسط است زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

 • دی با فروردین :(بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است و آن ها تفاهم چندانی با هم ندارند و مرموز و محافظه کار هستند.
 • دی با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار خوب است زیرا آن ها با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا دارند.
 • دی با خرداد 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است چون این زوجین خویشتندار ، سیاستمدارند و از سازگاری مناسب برخوردارند.
 • دی با تیر :(خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.
 • دی با مرداد :(متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.
 • دی با شهریور 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زندگی آن ها سرشار از محبت است.
 • دی با مهر 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است زیرا زوجین نسبتا خودرای و بلند پروازندو ممکن است با مشکل روبرو باشند.
 • دی با آبان 🙁 بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است و هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه هستند.
 • دی با آذر 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند و باید خویشتندار باشند.
 • دی با دی :(متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرمتوسط است و خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود.
 • دی با بهمن 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی است.
 • دی با اسفند 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه می باشد.

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

 • بهمن با فروردین 🙁 بد ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بد است زیرا افرادی سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
 • بهمن با اردیبهشت 🙁 بد ) پیوند متولدین بهمن و اردیبهشت ماه بد است و این افراد کنجکاو ،آزادی خواه و آرمان گرا هستند و ایده متفاوت از یکدیگردارند.
 • بهمن با خرداد 🙁 بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بسیار خوب است و هر دو روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
 • بهمن با تیر 🙁 متوسط ) پیوند متولدین بهمن و تیرماه می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
 • بهمن با مرداد 🙁 خوب ) پیوند متولدین بهمن و مرداد ماه خوب است زیرا هردو آرمان گرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق دارند.
 • بهمن با شهریور 🙁 متوسط ) پیوند متولدین بهمن و شهریورماه با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
 • بهمن با مهر 🙁 بد ) پیوند متولدین بهمن و مهر ماه بد است و این افراد پر جنب و جوش ،بیقرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
 • بهمن با آبان 🙁 بد ) پیوند متولدین این ماه با یکدیگر بد است زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری می باشد.
 • بهمن با آذر 🙁 بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و آذرماه از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
 • بهمن با دی :(متوسط ) پیوند متولدین بهمن و دی ماه متوسط است زیرا یکی محتاط و محافظه کار و دیگری سختگیر و جدی است.
 • بهمن با بهمن 🙁 خوب ) پیوند متولدین بهمن با یکدیگر پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف است.
 • بهمن با اسفند :(خوب) پیوند متولدین بهمن و اسفند خوب است زیرا یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرهستند.

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها

 • اسفند با فروردین 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است ولی ممکن است پیوند خوبی باشد.
 • اسفند با اردیبهشت 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است و این زوجین افرادی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.
 • اسفند با خرداد :(بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است زیرا آن ها خیال باف و رویاپرداز مرموز هستند و تفاهم چندانی با همدیگرندارند.
 • اسفند با تیر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل است.
 • اسفند با مرداد :(خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگراست.
 • اسفند با شهریور 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است زیرا این افراد بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند.
 • اسفند با مهر 🙁 بسیار خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرپیوندی موفق است چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.
 • اسفند با آبان 🙁 بد ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگربد است زیرا یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی می باشد.
 • اسفند با آذر 🙁 متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگردر حد متوسط است زیرا یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد.
 • اسفند با دی 🙁 متوسط ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگردر حد متوسط است زیرا یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه است.
 • اسفند با بهمن 🙁 خوب ) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگرخوب است زیرا یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرهستند.
 • اسفند با اسفند 🙁 بد ) ازدواج متولدین اسفند با یکدیگربه خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است بد باشد.

( رای: 1 امتیاز: 3 )

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. اگه دنبال فال گیر خوب و دعانویس کار بلد میگردیی با این شماره تماس بگیر مطمئن باش مشکلت رو حال میکنه کارش بی نظیر💞💞💞💞
  طالع بینی . انواع فال میگیرن و ۱۰۰درصد گفته هاشون تحقق پیدا میکنه
  اینم شمارش👇
  09148074506 محوی علویان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.