مجله آموزشی

آموزش محیط و مساحت اشکال هندسی

فرمولهای ریاضی به دست آوردن محیط و مساحت اشکال هندسی


مساحت و محیــط مربع

مساحت مربع = یک ضلع × خودش

محیــط مربع = یک ضلع × ۴

مربع


مساحت و محیــط مستطیل

مساحت مستطیل = طـول × عـرض
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲

محیط و مساحت مستطیل


مساحت و محیــط مثلث

مساحت مثلث = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲
محیط مثلث = مجموع سه ضلع

محیط و مساحت مثلث


مساحت و محیــط مثلث متساوی الاضلاع

مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳

مثلث، تعریف و محاسبات آن در هندسه — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام) | مجله فرادرس


مساحت و محیــط مثلث متساوی الساقین

مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

مثلث متساوی الساقین


مساحت و محیــط مثلث قائم الزاویه

مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

محیط و مساحت مثلث قائم الزاویه


جدول تصویری برای مساحت و محیط
جدول تصویری برای مساحت و محیط

مساحت و محیــط ذوزنقه

مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

محیط و مساحت ذوزنقه


مساحت و محیــط لوزی

مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲
محیط لوزی = یک ضلع × ۴

محیط و مساحت لوزی


مساحت و محیــط متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × ۲

محیط و مساحت متوازی الاضلاع


مساحت و محیــط دایره

مساحت دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × شعاع × شعاع
محیط دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × قطر

محیط و مساحت دایره


مساحت و حجم کره

مساحت کره = ۴ × ۱۴/۳ × شعاع به توان دو
حجم کره = چهار سوم × ۱۴/۳ × شعاع به توان سه

حجم و مساحت کره


مساحت بیضی

مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۱۴/۳

مساحت بیضی


محیــط چند ضلعی منتظم

محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


حجم مکعب مستطیل و مکعب مربع

حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


حجم هرم

حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم


مساحت،حجم ،سطح استوانه

مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع
حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


مساحت منشور

مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


حجم مخروط

حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *