مجله آموزشیترفندهای شبکه های اجتماعیعکس و کلیپ استوری
موضوعات داغ

وضعیت بلوچی واتساپ و اینستاگرام

وضعیت بلوچی واتساپ

اشعار بلوچی بسیار زیبا

غزل بلوچی: « گِهتِرڃـن مردم »

مَئ جِهانـَـئ گـُـلْ بـڃوَس و وارَنْتْ

گِهْتِـــرِڃـن مردم، واجَه هَــپْـتارَنْتْ!

عِشْـکی گـُـپْتاران، دستِ هَـپْـتاران

گَـَـنْجَئ بُمْپانان، سِیَه سَرِڃـن مارَنْتْ!

عاشکانْ نـَـیْلـَـنْتّ عِشْکـَئ دیّوانا!

وَتْ پَه وَتْ کـَـنْدَن گـُــ̈طّ شاکارَنْتْ

مِهْلـَـبڃـن شـَـیْرانْ؛ وانـَگا نـَـیْلـَـنْتْ!

وَتْ گــُـشـَـئ زانُن شاهِ گـُـپْـتارَنْتْ

مَئ دِلی گــَـپّانْ؛ بـڃ کـَـس و یارَنْتْ

ماهِکانِڃـن شَپْ، مُرْتـَگ و گارَنْتْ

نالـْگان، گِنْدَئ اِشْکُنَئ دردانْ

دل چَه دل؛ دور و چانْکِ سیگارَنْتْ!

نازُکِڃـن مَـهْتاپْ، کــَـپْـتَگــَـنْ تَـهْنا!

چۏ پَسا بُلـْم وچِڃـر کاپارَنْتْ!

شاهِ مهتاپان، واجَه هَــپْـتاران!

شاهِ دلداران، واجَه دَلّارَنْتْ!

وَشّی و شادی هِـچّ نَـبَـنْ چِلَّه!

هَـنْگــَـرِڃـن ظالم؛ ظلما گیمّارَنْتْ!!

ظالِـمڃـن مَکّار، سڃـرِ آزارَنْتْ

عاشکی ̈طـَـپَّـانْ، پُرِّ کوکّارَنْتْ

Image result for ‫شعر بلوچی عاشقانه‬‎

Image result for ‫شعر بلوچی عاشقانه‬‎

 

https://vmagz.net/wp-content/uploads/2019/11/1NS15_1ED_1.jpg

https://vmagz.net/wp-content/uploads/2019/11/1NS15_1EY_1_1.jpg

https://vmagz.net/wp-content/uploads/2019/11/1NS15_1E5_1.jpg

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.