عکس و کلیپ استوری

کلیپ زیبا مخصوص مادران آسمانی با آهنگ مهستی برای روز مادر

( رای: 4 امتیاز: 2.3 )

آهنگ مهستی برای روز مادر

ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ،
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ، ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ
ﻧﻪ ﭘﺪﺭ ، ﺟﺮﺍﺕ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺗﺎﻕﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻫﺮ ﺁﯾﻨﻪ
ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﺵ ﮔﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﯿﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﻢ
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﯾﺦ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﻕ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪ
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑُﺮﺩ …
ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ …
مﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﻮﯼ ﺳپیدم

( رای: 4 امتیاز: 2.3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.