عکس و کلیپ استوریمجله عکس
موضوعات داغ

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

کلیپ عاشقانه ولنتاین

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

تقدیم به او که نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد
دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گلهای باغ می آورد
و گیسوان بلندش را به باد می داد و دست های سپیدش را به آب می بخشید
و شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند
ولنتاین مبارک

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

 

کلیپ عاشقانه ولنتاین-مخصوص وضعیت واتس اپ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.