روانشناسیسبک زندگی

ویژگی های انتقاد سازنده چیست؟

انتقاد سازنده

از ویژگی های انتقاد سازنده:

انتقاد سازنده

۱-انتقاد سازنده همیشه با بیان یکی از جنبه های مثبت طرف مقابل آغاز شده و سپس موضوع اصلی مورد انتقاد طرح می شود این فرایند موجب می شود که شنونده مقاومت کمتری را در پذیرش انتقاد از خود نشان دهد.

۲-انتقاد سازنده ، در قالب جملاتی مثل:”آیا بهتر نبود……؟” و یا “آیا صلاح می دانی…؟” با عبارات پیشنهادی مطرح شود و جنبه محکومیت و خشونت نداشته باشد.

۳-انتقاد سازنده در خلوت و در غیاب دیگران انجام شود.در غیر این صورت شنونده انتقاد ، امنیت روانی خود را در معرض تهدید و مخاطره می بیند و در صدد مقابله به مثل برخواهد آمد.

۴-در هر نشست انتقادی، طرح بیش از یک مورد درست نیست.

۵-انتقاد با توجه به ظرفیت روانی فرد انتقاد شونده مطرح شود.

 انتقاد سازنده

۶-انتقاد صرفا از رفتار و کار خطا به عمل آید وتمام شخصیت فرد زیر سوال نرود.

۷-انتقاد گر در حین انتقاد بر خود مسلط بوده و دستخوش هیجانات و عواطف خود مثل پرخاشگری و … نشود.

۸-انتقادگر فرصتی برای جبران به انتقاد شونده بدهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.