آموزش کاربردی

آموزش بافت ژاکت با زیپ بسیار شکیل

آموزش بافتنی

( رای: 1 امتیاز: 5 )

سایز: ۴۶-۴۴ (۴۲-۴۰) ۳۸-۳۶

کاموا: ۵۵۰ (۵۰۰) ۵۰۰ گرم ـ هر ۱۰۰ گرم ۲۸۰ متر

میل شماره: ۴.۵

پشت: ۱۱۳ (۱۰۵) ۹۷ دانه سر بیندازید. از هر طرف ۲ دانه کم کنید. ۱۱ سانتی‌متر ۱ دانه از زیر و ۱ دانه از رو ببافید. از هر طرف ۲ دانه اضافه کنید. ۳۵.۵ سانتی‌متر ببافید. برای حلقه از هر طرف ۴ دانه را ۲ زیر ۲ رو ببافید و با فاصله هر ۶ رج از هر طرف ۲ دانه کم کنید. قد بافت ۵۷ (۵۴.۵) ۵۲ سانتی‌متر که شد، ۴۳ دانه را برای یقه کور کنید.

جلو:قسمت جلو را مانند پشت ببافید. (با این تفاوت که پشت ۱۱ سانتی‌متر که بافتید، ۲ دانه اضافه کردید) ۴ سانتی‌متر ببافید. ۲ دانه اضافه کنید. قد بافت ۳۷.۵ (۳۵) ۳۲.۵ سانتی‌متر که شد، برای یقه بافت را دو قسمت کنید و با فاصله ۶ رج از طرف یقه ۲ دانه کم کنید تا ۸ دانه بماند. حلقه را مانند حلقه پشت کور کنید. ۸ دانه را ۱۰ سانتی‌متر برای پشت یقه ببافید و کور کنید.

آستین: ۶۹ (۶۱) ۵۳ دانه سر بیندازید و ۳۸ (۳۵.۵) ۳۳ سانتی‌متر ببافید. برای گشادی آستین از هر طرف در هر رج روی بافت ۱ دانه اضافه کنید. قد بافت ۴۳.۵ (۴۱) ۳۸.۵ سانتی‌متر که شد، حلقه را مانند حلقه پشت کور کنید. قد بافت ۶۰ سانتی‌متر و ۱۳ دانه بماند.

منبع سایت : آموزش بافت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.