آموزش کاربردی

آموزش بافت ژاکت بافتنی زنانه آستین بلند

( رای: 1 امتیاز: 5 )

لازم به ذکر است که این  ژاکت برای سایز: ۴۲-۳۸ است.

مرحله اول:

جلو:

با نخ طوسی سوپرلانا میدی ۴۸ دانه سرانداخته ۵ سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن با نخ طوسی روشن ۱۲ دانه جودانه ،۲۱ دانه نقشه.۱۵ دانه باقیمانده را با نخ طوسی ساده بافته مدل را اجرا می کنیم.قد بافت به ۵۰ سانتی متر که رسید در رج های رفت برای آستین ۱+۱+۲+۳ دانه کور می کنیم.قد بافت به ۶۱ سانتی متر که رسید برای یقه کنار ۱۲ دانه جودانه ۱+۱+۱+۱+۱+۳ دانه را با نخ طوسی جودانه ادامه می دهیم.قد بافت به ۶۵ سانتی متر که رسید.۱۲ دانه جودانه را کور می کنیم.از کنار ۸ دانه جودانه در هر رج رفت ۵ بار ۱ دانه کور کرده و برای یقه جودانه ادامه میدهیم.قد بافت به ۷۲ سانتی متر که رسید از سمت حلقه آستین دانه ها را بصورت ۶+۶+۶ کور می کنیم.

در بافت جلوی سمت چپ رنگ ها را جا به جا می بافیم.قسمت های طوسی  را با طوسی روشن و قسمت های طوسی روشن را با طوسی می بافیم.

مرحله دوم: نقشه جلو

مرحله سوم:

پشت: با نخ طوسی ۹۶ دانه سرانداخته و ۵۰ سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن برای حلقه آستین ۱+۲+۳ دانه کور کرده.۲۲ سانتی متر دیگر به بافت ادامه داده و دانه های سرشانه را مانند جلو کور می کنیم.

مرحله چهارم:

آستین: با نخ طوسی ۴۶ دانه سرانداخته، ۵ سانتی متر جودانه می بافیم.پس از آن با رنگ طوسی روشن مانند نقشه آستین به بافت ادامه داده و هر ۴ رج یک بار از هر دو طرف ۱۱ دفعه ۱ دانه اضافه می کنیم.قد بافت به ۴۵ سانتی متر که رسید.برای حلقه آستین از هر دوطرف۲+۳ دانه کور کرده و بعد ۱۴ بار در هر رج رفت ۱ دانه کور کرده.پس از آن دانه های باقی مانده را یکباره کور می کنیم.در آستین دیگر قسمت های طوسی را با طوسی روشن و قسمت های طوسی روشن را با نخ طوسی می بافیم

مرحله پنجم: نقشه آستین

 

 

منبع سایت : آموزش بافتنی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.