آموزش کاربردی

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی با دو میل 

در این مطلب به آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی میپردازیم تا انتها با ما همراه باشید . 43 دانه سر بیندازید . دو رج رکن ببافید. (در بافت رکن همه رج ها چه زوج و چه فرد همه دانه ها یا از رو بافته می شود یا از زیر) در اینجا همه رجها را از زیر می بافیم. برای اینکه کفی کفش فرم گرد و زیبایی بگیرد، از 4 نقطه دانه اضافه می کنیم. 2 تا کناره ها و 2 تا وسط.

رج 3 : 2 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 2 دانه آخر از زیر

رج 4 : 47 دانه از زیر

رج 5 : 3 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 3 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 3 دانه آخر از زیر

رج 6 : 51 دانه از  زیر

رج 7 : 4 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 5 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 4 دانه آخر از زیر

رج 8 : 55 دانه از  زیر

رج 9 : 5 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 7 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 5 دانه آخر از زیر

رج 10 : 59 دانه از  زیر

رج 11 : 6 دانه از زیر، یک ژته ، 19 دانه از زیر، یک ژته، 9 دانه از زیر، یک ژته، 19 دانه از زیر، 1 ژته و 6 دانه آخر از زیر

رج 12 :  63 دانه از  زیر

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

63 دانه را ببافید تا 10 خط رکن شود. (حدود 8 رج دیگر)

حالا از دو طرف ، 15 دانه را به نخ یا سنجاق قفلی بگیرید.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

وسط کار 33 دانه می ماند.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

بافت رویه پاپوش بچگانه

نخ را به دانه اول از 33 دانه وصل کنید و به ترتیب زیر ببافید:

رج 1 : 2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 5 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 5 دانه از رو، یکی از زیر، 5 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 5 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج های زوج دانه ها را همانگونه که می بینید ببافید.

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه راست روی چپ

دو تا یکی به چپ

تصویر دو تا یکی کردن با انداختن دانه چپ روی راست

دو تایکی به راست

دو تا یکی کردن از زیر

ssk دو تایکی کردن از زیر

رج 2 : 8 دانه از رو، 6 دانه از زیر، 1 دانه رو، 6 دانه زیر، 8 دانه رو

رج 3 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 4 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 4 دانه از رو، یکی از زیر، 4 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 4 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 4 : 7 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 1 دانه رو، 5 دانه زیر، 7 دانه رو

رج 5 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 3 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 3 دانه از رو، یکی از زیر، 3 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 3 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 6 : 6 دانه از رو، 4 دانه از زیر، 1 دانه رو، 4 دانه زیر، 6 دانه رو

رج 7 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 2 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 2 دانه از رو، یکی از زیر، 2 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 2 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 8 : 5 دانه از رو، 3 دانه از زیر، 1 دانه رو، 3 دانه زیر، 5 دانه رو

رج 9 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، 1 دانه از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، 1 دانه از رو، یکی از زیر، 1 دانه از رو، دانه چپ را روی راست بیندازید، 1 دانه از زیر، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 10 : 4 دانه از رو، 2 دانه از زیر، 1 دانه رو، 2 دانه زیر، 4 دانه رو

رج 11 :2 دانه از زیر ، 2 تا یکی از زیر، دانه راست را روی چپ بیندازید، یکی از زیر،  دانه چپ را روی راست بیندازید، 2 تا یکی  از زیر، 2 تا زیر

رج 12 : 3 دانه از رو، 1 دانه از زیر، 1 دانه رو، 1 دانه زیر، 3 دانه رو

رج 13 : 1 دانه زیر، 4 مرتبه (2 تا یکی از زیر)

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

این 5 دانه را 22 رج رکن ببافید. کمی نخ اضافه چیده و دانه ها را به سنجاق قفلی کنید.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

دانه های دو طرف را به شکل زیر به یک میل کنید.

همچنین بخوانید : آموزش بافت سبد تریکو

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

8 رج رکن ببافید ، سپس 45 دانه در یک طرف بافت سر بیندازید.

4 رج ببافید. رج بعد جا دکمه بیندازید. به این صورت :

2 دانه از زیر، یک ژته، دو تا یکی و ادامه بافت.

3 رج بافته و دانه ها را کور کنید.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

درز پشت پاشنه پا را بدوزید.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

درز کف را هم بدوزید.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

5 دانه ای که به سنجاق کرده بودید را به داخل برگردانده و بدوزید تا حالت بندینک شود.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

لنگه دیگر را هم به همین شکل ببافید ، فقط جهت بند باید قرینه این لنگه باشد.

آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی
آموزش بافت پاپوش نوزادی فانتزی

می توانید 5 دانه های رویه را همه از رو ببافید. تا رویه کفش 5 خط از زیر داشته باشد.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.