عکس و کلیپ استوری

کلیپ استوری بلوچی برای وضعیت واتساپ و اینستاگرام

( رای: 1 امتیاز: 1 )

کلیپ استوری بلوچی برای وضعیت واتساپ و اینستاگرام

غزل بلوچی: « گِهتِرڃـن مردم »

مَئ جِهانـَـئ گـُـلْ بـڃوَس و وارَنْتْ

گِهْتِـــرِڃـن مردم، واجَه هَــپْـتارَنْتْ!

عِشْـکی گـُـپْتاران، دستِ هَـپْـتاران

گَـَـنْجَئ بُمْپانان، سِیَه سَرِڃـن مارَنْتْ!

عاشکانْ نـَـیْلـَـنْتّ عِشْکـَئ دیّوانا!

وَتْ پَه وَتْ کـَـنْدَن گـُــ̈طّ شاکارَنْتْ

مِهْلـَـبڃـن شـَـیْرانْ؛ وانـَگا نـَـیْلـَـنْتْ!

وَتْ گــُـشـَـئ زانُن شاهِ گـُـپْـتارَنْتْ

مَئ دِلی گــَـپّانْ؛ بـڃ کـَـس و یارَنْتْ

ماهِکانِڃـن شَپْ، مُرْتـَگ و گارَنْتْ

نالـْگان، گِنْدَئ اِشْکُنَئ دردانْ

دل چَه دل؛ دور و چانْکِ سیگارَنْتْ!

نازُکِڃـن مَـهْتاپْ، کــَـپْـتَگــَـنْ تَـهْنا!

چۏ پَسا بُلـْم وچِڃـر کاپارَنْتْ!

شاهِ مهتاپان، واجَه هَــپْـتاران!

شاهِ دلداران، واجَه دَلّارَنْتْ!

وَشّی و شادی هِـچّ نَـبَـنْ چِلَّه!

هَـنْگــَـرِڃـن ظالم؛ ظلما گیمّارَنْتْ!!

ظالِـمڃـن مَکّار، سڃـرِ آزارَنْتْ

عاشکی ̈طـَـپَّـانْ، پُرِّ کوکّارَنْتْ

( رای: 1 امتیاز: 1 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.