آموزش کاربردی

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم؟

( رای: 0 امتیاز: 0 )

روش فعالسازی برنامک رمز ساز به دو روش :

الف. فعال سازی از طریق اینترنت بانک

ب. فعالسازی از طریق دستگاه خودپرداز

الف. فعالسازی رمز پویا صنعت و معدن از طریق اینترنت بانک

فعالسازی جهت تولید رمز دوم کارت

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم
  1. كاربر برنامك رمزساز (سازگار با سيستم عامل های اندرويد و يا IOS ) را از طريق مراجعه به سايت بانك صنعت و معدن ، در مسير بانكداری الكترونيكی ، برنامك رمز ساز (رمز پويا ) (شكل شماره 1 ) روی تلفن همراه خود ن نصب می كند چنانچه كاربران سيستم عامل اندرويد قادر به دانلود برنامك نيستند ، می بايست لينك دانلود را copy نموده و در جستجوگر ديگری paste نمايند. همچنين دريافت برنامك رمز پويا باكليك بر روی هدر رمز پويا از صفحه اصلی سايت اينترنت بانك و يا صفحه بانكداری اينترنتی امكان پذير می باشد.
    پس از نصب نرم افزار بر روی گوشی تلفن همراه ، الزم است كاربر از طريق اينترنت بانك خود نسبت به فعال سازی برنامك اقدام نمايد .

(اگر كاربر فاقد اينترنت بانك می باشدلازم است به يكی از شعب بانك صنعت و معدن مراجعه نمايد.)

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

2. پس از ورود به اينترنت بانك، كاربر بايد از منوی تنظيمات مطابق شکل بالا .گزينه “فعالسازی برنامك رمزساز”مطابق شکل بعدی را انتخاب نمايد.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم
چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

3. پس از انتخاب “فعال سازی برنامك رمزساز” دو گزينه به شرح بالا برای كاربر نمايش داده می شود و گزینه رمز یکبار مصرف انتخاب شود.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم
چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم
چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

4. با انتخاب گزينه دوم “رمز يكبار م صرف كارت” ، كاربر به صفحه ذيل هدايت می شود كه در آن با مشخص نمودن شماره كارت و سپس انتخاب گزينه »فعال سازی برنامك « (شكل شماره 5 ،)ابتدا يك پيامك حاوی كد امنيتی 4 رامی برای كاربر ارسال می گردد (شكل شماره 6 .)

لازم است كاربران پيامك را باز نموده و كد مورد نظر را دريافت نمايند. همزمان سيستم يك كد QR مطابق (شكل شماره 7 )به كاربر نشان می دهد.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

5. كاربر در تلفن همراه خود وارد برنامك رمزساز می شود.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

6. مطابق شكل (شماره 8،) چنانچه كاربر داخل برنامك رمزساز، گزينه فعال سازی “رمز دوم كارت” را انتخاب نمايد، مانند (شكل شماره9 ،)دو صفحه روی گوشی كاربر نمايش داده می شود كه می بايست با حركت دست به صفحه بعدی برود و گوشی تلفن خود را روبروی QR نمايش داده شده در اينترنت بانك قرار دهد.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

7. برنامك رمز ساز ، QR را اسكن می كند و از كاربر می خواهد جهت ورود به برنامك، يك رمز 6 رقمی را بعنوان رمز ايستای ورودی تعيين كند ( شكل شماره 10 .)كاربر بايد به اين نكته توجه كند كه جهت حفظ و نگهداری اين رمز 6 رقمی در اولين ورود خود به برنامك بكوشد زيرا در هر بار استفاده از برنامك رمزساز، همان رمز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

8. سپس مطابق (شكل شماره 11 ،)برنامك رمزساز از كاربر می خواهد كد امنيتی 4 رقمی پيامك شده را وارد نمايد .

  • كاربر كد امنيتی را وارد می نمايد و درصورت تاييد اطلاعات وارد شده توسط سرور بخش رمزساز ، برنامك فعال می شود.
چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم

9. در صفحه بعد، رمز يكبار مصرف نمايش داده می شود كه می توان از آن جهت رمز دوم كارت استفاده كرد .لازم به ذكر ا ست رمز برای مدت زمان 1 دقيقه اعتبار دارد

چگونه برای بانک صنعت و معدن رمز دوم پویا فعال کنیم
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.