مجله آموزشی

آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار

( رای: 7 امتیاز: 4.3 )

آموزش بافت اسکاج گل

برای آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و سه تا زنجیره میزنی و سسپس لازمه 12 تا پایه بلند بزنیم داخل حلقه به فاصله یک زنجیره.که اون سه تا زنجیره ی ابتدایی حکم یک پایه بلند رو داره و داخل حلقه 11 تا پایه بلند میزنیم.پس از پایان یک بست روی سومین زنجیره میزنیم.

آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار
آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار

نخ بعدی (پایه ذرتی)

نخ بعدی رو دست به کار میشیم . سر نخ یک گره میزنیم و سپس این نخ رو وارد یکی از این تک زنجیره هامون میزنیم.سپس داخل همون زنجیره سه جهار تا پایه میبافیم و سپس نخ رو بالا میکشیم و به سویم زنجیره بست میزنیم و به این میگم پایه ذرتی. بعد از پایه ذرتی سه تا زنجیره میزنیم و میریم داخل پایه بعدی و این کار رو تکرار میکنیم.

چهار تا پایه بلند + بست زدن روی زنجیره سوم + سه تا زنجیره = پایه ذرتی

آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار
آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار

این کار رو دور تا دور انجام میدیم و میشه 12 تا پایه ذرتی با فاصله ی سه زنجیره و در آخر میریم داخل پایه ذرتی اولی و یک بست میزنیم.

نخ بعدی (گل برگ)

یک گره به سر قلاب میزنیم و وارد یکی از اون سه زنیره ها میشیم. یک پایه کوتاه میزنیم و میریم تو فاصله ی دومی و چهار تا پایه بلند میزنیم سپس دوتا زنجیره میزنیم و دوباره چهارتا پایه میزنیم. میریم تو فاصله ی بعدی و یک پایه کوتاه میزنیم  به این شکل اولین گلبرگمون شکل میگیره. آخرین گلبرگ رو هم که بافتیم لازمه به اولین زنجیره ی این رج بستش بزنیم

آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار
آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار

نخ بعدی

یک گره به سر قلب میزنیم و یک فاصله رو انتخاب میکنیم و از پشنت پایه کوتاهش رو میگیریم و سه تا زنجیره میزنیم و یک زنجیره هم به عنوان فاصله میزنیم دوباره همینجا یک پایه بلند دیگه یزنیم و بعد چهارتا زنجیره میزنیم و سپس میریم به فاصله بعدی به گلبرگ ها کاری نداریم و بز همونجا این کار رو تکرار میکنیم.آخرین چهار زنجیره ایی که زدیم بعد به سومین زنجیره یک بست میزنیم.

برای رج بعدی سه تا زنجیره میزنیم و  و روی این تک زنجیره یک پایه بلند میبافیم و روی ائن پایه بلند هم یک پایه بلند میبافیم و داخل زنجیره هایی که داشتیم 5تا زنجیره میبافیم. در پایان کار به سومین زنجیره یک بسست میزنیم

برای رج بعد سه تا زنجیره میزنیم  برای شروع و پایه دوم رو میبافیم و سوی رو که رسیدیم دوتا پایه بلند میبافیم.دوباره یکی از پایه بلند هارو خودش رو میبافیم دومیشم همینجور و به سومی که رسیدیم سه تا میبافیم و به آخر رج که رسیدیم یک بست میزنیم.

همچنین بخوانید : آموزش بافت اسکاج مدل گل افتابگردان

برای رج بعدی هم سه تا زنجیره میزنیم و برای بافت بعدی نخ پشتی گنرمی رو میگیریم و یکی از پایه هارو میبافیم و بعد از اینکه سه تاشو بافیتم چاهرمی و پنجمی رو باهم میبافیم یعنی کم میکنیم.سه تارو که بافتیم گندمی بیرونی کار رو میگیرم و میبافیم و سه تاشو که بافتیم دیگه 4و 5 رو باهم میگیریم و اینجوری دانه کم میکنیم.در آخر رج هم دوباره به زنجیره سسوم یک بت میزنیم.

برای شروع رج بعد سه تا زنجیره میزنم و دوتا پایه میبافیم و دوتای بعدی رو باهم میگیریم و یک فرق دیگه هم که داره اینجا کل گندمی رو میگیریم.دوتا پایه میبافیم و دوتا پایه بلند بعدی رو باهم یکی میکنیم یعنی پایمون رو نیمه میبافیم و پایه بعدی هم نیمه میبافیم و جفتش رو با هم میگیریم . در آخر یک بست میزنیم.

برای رج بعدی یک پایه میبافیم و شروع میکنیم به کم کردن.پایه رو نیمه میباف و پایه بعدی رو هم نیمه میبافیم و سه تا رو باهم میگیریم.در پایان هم به اون سه تا زنجیره اول یک بسست میزنیم

برای رج بعدی دوتا زنجیره میزنیم و دیگه پایه نمیبافی یعنی دوتا پایه رو نیمه میبافیم و با اون دوتا زنجیره سه تاشو با هم یکی میکنیم و تا  آخر رج این کار رو تکرار میکنیم.و آخرین پایه رو به اولین زنجیره بست میزنیم.

برای رج آخر هم دوتا زنجیره رو هم نمیبافیم و فقط شروع میکنیم به کم کردن پایه ها و در آخر بست میزنیم.

آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار
آموزش اسکاج بافتنی دایره ای گل دار
( رای: 7 امتیاز: 4.3 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *