زناشویی

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

این ویدیو یک تد تاک (Ted Talk) با عنوان 10 مورد جالب در مورد ارگاسم هست که نمی‌دانید، ویدیو کامل و متن کامل سخنرانی رو میتوانید بصورت اختصاصی از رسانه ویمگز در این مطلب مشاهده و مطالعه کنید.

متن کامل سخنرانی

ماری روچ نویسنده کتاب «بونک»، در یک تحقیق مبهم علمی برای درست کردن ۱۰ ادعای شگفت انگیز راجع به نهایت لذت جنسی که قرنها از بعضی‌هاشون گذشته کاوش میکنه، این ادعاها طیفی از عجیب و غریب تا خنده دار و مضحک را در بر میگیرند. (این سخنرانی برای بزرگسالان تهیه شده. مراقب واژه‌هایی احتمالا ناراحت کننده این سخنرانی باشید) خیلی خب، من میخوام چند تا عکس از یه مقاله گمراه کننده بهتون نشون بدم خیلی خب، من میخوام چند تا عکس از یه مقاله گمراه کننده بهتون نشون بدم که در مجله دارویی اولتراساوند چاپ شده. من میخوام اصلا پا رو فراتر بگذارم و بگم این گمراه کننده‌ترین مقاله‌ایه که در این مجله چاپ شده. من میخوام اصلا پا رو فراتر بگذارم و بگم این گمراه کننده‌ترین مقاله‌ایه که در این مجله چاپ شده. عنوان این مقاله «مشاهده خودارضایی در دوران جنینی» است. (خنده حاضرین) خب. حالا شما در سمت چپ میتونید دست رو ببینید. اون فلش بزرگه‌است. و آلت تناسلی مرد رو در سمت راست. دست در هوا معلقه. و اینجا ما به قول اسراییل میسنر رادیولوژیست‌، و اینجا ما به قول اسراییل میسنر رادیولوژیست‌، «دست که داره آلت تناسلی مرد رو میگیره به صورتی که حرکتی شبیه به حرکت خودارضایی رو بوجود بیاره.» یادتون باشه که این اولتراساوند بود.بنابراین میتونست شکل‌های متحرک باشه.

00:50

ارگاسم عکس‌العمل غیرارادی سیستم عصبیه. حالا این قسمتی از سیستم عصبیه که با چیزایی سرو کار داره که ما بصورت خودآگاه کنترلشون نمیکنیم. مثل هضم غذا، ضربان قلب، برانگیختگی جنسی. و عکس العمل غیر ارادی ارگاسممیتونه بوسیله عوامل مختلفی تحریک و تولید بشه. و عکس العمل غیر ارادی ارگاسم میتونه بوسیله عوامل مختلفی تحریکو تولید بشه. مثلا تحریک اندام تناسلی. ولی کینسی با یک خانومی مصاحبه کرده که اگه کسی روی ابروش دستمیکشیده میتونسته به ارگاسم برسه. ولی کینسی با یک خانومی مصاحبه کرده که اگه کسی روی ابروش دستمیکشیده میتونسته به ارگاسم برسه. ولی کینسی با یک خانومی مصاحبه کرده که اگه کسی روی ابروش دستمیکشیده میتونسته به ارگاسم برسه. اونایی که ضایعه نخاعی مثل پاراپلیگیاس (فلجی پایین تنه) و کوادریپلگیاس (فلجیدست‌ها و پاها) دارن، اونایی که ضایعه نخاعی مثل پاراپلیگیاس (فلجی پایین تنه) و کوادریپلگیاس (فلجی دست‌ها و پاها)دارن، اغلب یک منطقه خیلی خیلی حساس، دقیقا بالای محل صدمه دیدشون بوجود میاد. اغلب یک منطقه خیلی خیلیحساس، دقیقا بالای محل صدمه دیدشون بوجود میاد. هرجا که باشه. یه چیزی به اسم ارگاسم زانویی توی ادبیات هست.

01:33

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

فکر میکنم نادرترین موردی که بهش برخوردم گزارش درباره یک خانوم بود فکر میکنم نادرترین موردی که بهش برخوردمگزارش درباره یک خانوم بود که هروقت که دندوناش رو مسواک میزد به ارگاسم میرسید. (خنده حاضرین) یه چیزی درقسمت پیچیده حسگر-موتوری مغزش، باعث میشد حرکت مسواک زدن، ارگاسم رو بوجود بیاره. یه چیزی در قسمت پیچیدهحسگر-موتوری مغزش، باعث میشد حرکت مسواک زدن، ارگاسم رو بوجود بیاره. یه چیزی در قسمت پیچیده حسگر-موتوریمغزش، باعث میشد حرکت مسواک زدن، ارگاسم رو بوجود بیاره. و اون خانم رفت پیش یک نورولوژیست که خیلی محسوراین قضیه شده بود. و آقای دکتر خمیردندون رو بررسی کرد که چیزی داخلش نباشه. ولی نه، با هر مارکی از خمیردندونپیش میومد. اونها لثه‌های اون خانم رو با خلال دندون تحریک کردن، که ببینن تحریک اونا باعث ارگاسم میشه یا نه. اونهالثه‌های اون خانم رو با خلال دندون تحریک کردن، که ببینن تحریک اونا باعث ارگاسم میشه یا نه. نه. کل پروسه مسواک زدنبود،جنبش . و چیز جالب برای من اینه که حالا ممکنه شما فکر کنید این خانم وضعیت تمیزی و سالمی دندونا و دهنشعالیه. حالا ممکنه شما فکر کنید این خانم وضعیت تمیزی و سالمی دندونا و دهنش عالیه. (خنده حاضرین) ولی متاسفانه -چیزیه که توی مقاله مجله نوشته – «ایشون فکر میکنه که تحت تسخیر جن‌ها قرار گرفته و برای سلامتی دهان و دندانشبه شوینده‌ها روی آورده.» «ایشون فکر میکنه که تحت تسخیر جن‌ها قرار گرفته و برای سلامتی دهان و دندانش بهشوینده‌ها روی آورده.» خیلی غمناکه.

02:33

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

(خنده حاضرین)

02:34

من وقتی داشتم روی کتابم کار میکردم، با خانمی مصاحبه کردم که میتونست با فکر کردن به ارگاسم برسه. ایشونبخشی از تحقیقاتی بود که در دانشگاه روتگرس انجام میشد. حتما از این خیلی خوشتون میاد.روتگرس من با این خانم دریک رستوران در اوکلند مصاحبه کردم، من با این خانم در یک رستوران در اوکلند مصاحبه کردم، و گفتم، «خب، میتونیهمینجا اینکارو بکنی؟» و جواب داد، «بله ولی ترجیح میدم اولی غذامو تموم کنم اگه اشکالی نداره.» (خنده حاضرین) ولیبعدش لطف کرد و روی یک صندلی بیرون رستوران اینکار رو کرد. ولی بعدش لطف کرد و روی یک صندلی بیرون رستوراناینکار رو کرد. خیلی جالب توجه بود. تقریبا یک دقیقه طول کشید. و من بهش گفتم، «اینکار رو همیشه میکنی ؟» (خندهحاضرین) و اون جواب داد، «نه. راستش رو بخوای وقتی میرسم خونه معمولا” خیلی خسته‌ام.» (خنده حاضرین) بهم گفتآخرین باری که اینکارو کرده روی ماشین برقی دیزنی لند بوده. بهم گفت آخرین باری که اینکارو کرده روی ماشین برقیدیزنی لند بوده.

03:25

(خنده حاضرین)

03:27

مرکز فرماندهی ارگاسم، در امتداد اعصاب نخاعی، چیزیه که بهش ریشه عصبی ساکرال میگن. که این پشته. اگر با یهالکترود دقیقا همون قسمت رو تحریک کنید، باعث بوجود اومدن ارگاسم میشه. اگر با یه الکترود دقیقا همون قسمت روتحریک کنید، باعث بوجود اومدن ارگاسم میشه. و این حقیقت داره که میشه عکس‌العمل‌های غیر ارادی نخاعی رو درمرده‌ها بوجود آورد. و این حقیقت داره که میشه عکس‌العمل‌های غیر ارادی نخاعی رو در مرده‌ها بوجود آورد. البته مردهخاصی، جسدی که قلبش هنوز میزنه. مثل کسی که مرگ مغزی شده، که از نظر قانونی مرده به حساب میاد. ولیبوسیله دستگاه تنفس مصنوعی زنده نگه داشته شده، که اعضای داخلی بدنش بتونن اکسیژن دریافت کنن و زنده بموننکه بشه اونها رو به دیگران پیوند زد. که اعضای داخلی بدنش بتونن اکسیژن دریافت کنن و زنده بمونن که بشه اونها رو بهدیگران پیوند زد. حالا روی یکی از همین مرده های مغزی، اگر محل و نقطه درستی تحریک بشه هر از چندگاه میشه چیزیرو مشاهده کرد. یک عکس‌العملی به اسم لازاروس وجود داره. و اون — سعی میکنم به بهترین نحو بهتون نشونش بدم.مثل این میمونه. شما نقطه مشخص رو تحریک میکنید. و طرف که مرگ مغزیه، … اینطوری میشه. برای کسانی که تویلابراتوار‌های پاتولوژی کار میکنن خیلی ناراحت کننده‌است.

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

04:28

(خنده حاضرین)

04:29

حالا اگه میشه عکس‌العمل لازاروس رو توی یه آدم مرده تحریک کرد و بوجود آورد، چرا ارگاسم رو بوجود نیاریم؟ من اینسوال رو از یک متخصص مرگ مغزی پرسیدم، خانم استفانی مان، که به اندازه کافی ابله بود که جواب ایمیل من رو بده.(خنده حاضرین) گفتم، «خب، این امکان داره که بشه محرک ارگاسم در یک آدم مرده شد؟» گفتم، «خب، این امکان داره کهبشه محرک ارگاسم در یک آدم مرده شد؟» و ایشون جواب داد، «بله، اگر اکسیژن به اعصاب ساکرال برسه. امکان پذیره. »و ایشون جواب داد، «بله، اگر اکسیژن به اعصاب ساکرال برسه. امکان پذیره. » معلومه که اونقدرا هم نمیتونه برای طرفلذت بخش باشه. ولی با این حال ارگاسم بوجود میاد — (خنده حاضرین) با این حال. من در واقع این رو ‌پیشنهاد دادم — یکمحقق در دانشگاه آلاباما هست که راجع به ارگاسم تحقیق میکنه. من در واقع این رو ‌پیشنهاد دادم — یک محقق دردانشگاه آلاباما هست که راجع به ارگاسم تحقیق میکنه. بهش گفتم، «باید این آزمایش رو بکنی. میدونی؟ چون تویدانشگاه کار میکنی میتونی یه جسد جور کنی.» بهش گفتم، «باید این آزمایش رو بکنی. میدونی؟ چون توی دانشگاه کارمیکنی میتونی یه جسد جور کنی. بهش گفتم، «در واقع باید اینکار رو بکنی.» اون گفت، «تو برای من تایید گروه بررسیکننده مسایل انسانی رو برای این آزمایش واسه من بگیر.»

05:20

(خنده حاضرین)

05:22

براساس راهنمایی‌های یک متخصص ازدواج در سال ۱۹۳۰، به اسم تئودور وان ده ولده، براساس راهنمایی‌های یکمتخصص ازدواج در سال ۱۹۳۰، به اسم تئودور وان ده ولده، حدودا تا یکساعت بعد از انجام عمل آمیزش جنسی میشه بویاسپرم رو از بازدم یک زن تشخیص داد. حدودا تا یکساعت بعد از انجام عمل آمیزش جنسی میشه بوی اسپرم رو از بازدمیک زن تشخیص داد. تئودور وان ده ولده یه تشخیص دهنده واقعی اسپرم بوده. (خنده حاضرین) یکی داره یه کتاب به اسم«ازدواج ایده‌آل» می‌نویسه، میدونید. آدم عجیبیه. ولی توی کتابش، «ازدواج ایده‌آل» نوشته، گفته که میتونه فرق بین اسپرمیه مرد جوان ، که گفته اسپرم تر و تازه‌ای و خوشبو‌یی داره، رو با اسپرم یه فرد بالغ، که اسپرمش بوی مشخصی میده روبفهمه. رو با اسپرم یه فرد بالغ، که اسپرمش بوی مشخصی میده رو بفهمه. «مثل شاه بلوط اسپانیایی که بعضی وقت‌هابوی کاملا تر و تازه و خوشبو، و بعضی وقت‌ها بوی شدیدا تندی میده.» «مثل شاه بلوط اسپانیایی که بعضی وقت‌ها بویکاملا تر و تازه و خوشبو، و بعضی وقت‌ها بوی شدیدا تندی میده.» «مثل شاه بلوط اسپانیایی که بعضی وقت‌ها بوی کاملاتر و تازه و خوشبو، و بعضی وقت‌ها بوی شدیدا تندی میده.»

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

06:07

(خنده حاضرین)

06:12

خیلی خب. سال ۱۹۹۹، در اسرائیل، یه مرد شروع کرد به سک.سکه کردن. خیلی خب. سال ۱۹۹۹، در اسراییل، یه مردشروع کرد به سک.سکه کردن. یکی از اون مورد سک.سکه‌هایی که ادامه دار شد و تموم نشد. هرچی دوستاش برای قطعکردنش بهش پیشنهاد دادن انجام داد. هیچکدومش کمکش نکرد. روزها همینطور گذشت. یه روز اون آقا درحالیکه داشتسک.سکه میکرد با زنش همخوابی کرد. روزها همینطور گذشت. یه روز اون آقا درحالیکه داشت سک.سکه میکرد با زنشهمخوابی کرد. با خبر شوید، که سک.سکه از بین رفت. برای دکترش قضیه رو تعریف کرد، و دکترش یه گزارش از این موضوعدر ژورنال دارویی کانادا تحت عنوان «همخوابی به عنوان یک درمان بالقوه برای سک.سکه‌های غیرقابل کنترل» چاپ کرد. درژورنال دارویی کانادا تحت عنوان «همخوابی به عنوان یک درمان بالقوه برای سک.سکه‌های غیرقابل کنترل» چاپ کرد. درژورنال دارویی کانادا تحت عنوان «همخوابی به عنوان یک درمان بالقوه برای سک.سکه‌های غیرقابل کنترل» چاپ کرد. منعاشق این مقاله‌ام، چون یه جاییش خودارضایی رو برای درمان سک.سکه‌های ناپیوسته پیشنهاد میکنه. من عاشق اینمقاله‌ام، چون یه جاییش خودارضایی رو برای درمان سک.سکه‌های ناپیوسته پیشنهاد میکنه. (خنده حاضرین) عاشقشم چوناز نظر آماری سک.سکه‌های ناپیوسته خیلی زیادی داریم. (خنده حاضرین) متاهل، مجرد، سک.سکه ناپیوسته کننده.

07:04

در اوایل صده ۱۹۰۰، خیلی از متخصصین زنان اعتقاد داشتند که وقتی یه خانم به ارگاسم میرسه خیلی از متخصصین زناناعتقاد داشتند که وقتی یه خانم به ارگاسم میرسه انقباض‌ها باعث میشه که اسپرم از دهانه رحم به بالا کشیده بشه و یهجورایی به اون رو خیلی سریع به تخمک برسه. انقباض‌ها باعث میشه که اسپرم از دهانه رحم به بالا کشیده بشه و یهجورایی به اون رو خیلی سریع به تخمک برسه. که احتمال لقاح بالاتر بره. این «مکش به سمت بالا» نامگذاری شده بود.(خنده حاضرین) اگر به زمان بقراط برگردیم، پزشک‌ها معتقد بودند که ارگاسم در زن‌ها فقط نقش کمکی به فرایند لقاح نداره،بلکه لازمه. پزشک‌ها معتقد بودند که ارگاسم در زن‌ها فقط نقش کمکی به فرایند لقاح نداره، بلکه لازمه. دکترها در اونزمان‌ها به مردها، اهمیت لذت بخشیدن به همسرانشون رو گوشزد میکردند. دکترها در اون زمان‌ها به مردها، اهمیت لذتبخشیدن به همسرانشون رو گوشزد میکردند. نویسنده کتاب راهنمای ازدواج و بوکردن اسپرم، تئودور وان ده ولده نویسنده کتاب راهنمای ازدواج و بو کشنده اسپرم، تئودور وان ده ولده — (خنده حاضرین) در کتابش جمله‌ای داره. منعاشق این مردم. چون بکارم خیلی آمد. یه جمله‌ای توی کتابش داره، که ظاهرا از هابسبرگ مونارشی (امپراطوری اروپاییقرن هجدهمی) ریشه گرفته. زمانی زنی به اسم ماریا ترزا فرمانروا بوده، و مشکلاتی در زمینه باروری داشته. زمانی زنی بهاسم ماریا ترزا فرمانروا بوده، و مشکلاتی در زمینه باروری داشته. و ظاهرا یک پزشک سلطنتی بهش گفته، «من معتقدمآلت تناسلی مقدس شما قبل از آمیزش جنسی تحریک شود.» «من معتقدم آلت تناسلی مقدس شما قبل از آمیزشجنسی تحریک شود.» «من معتقدم آلت تناسلی مقدس شما قبل از آمیزش جنسی تحریک شود.» (خنده حاضرین) ظاهرا،نمیدونم، این گفته یه جاهایی ثبت شده.

08:22

10 مورد جالب که در مورد ارگاسم نمی‌دانستید

مسترز اند جانسون: حالا اومدیم جلوتر به سالهای ۱۹۵۰. مسترز اند جانسون کسانی بودند که به نظریه «مکش به سمتبالا» شک داشتند. که همچنین جالبه آدم بگه. اونا قبولش نداشتن. و تصمیم گرفتن که ته قضیه رو در بیارن. و تصمیم گرفتنکه ته قضیه رو در بیارن. اونها چند زن رو داخل آزمایشگاه‌شون آوردن. فکر کنم پنج زن. و داخل جلوی دهانه رحم اونها ظرفیکه داخلش اسپرم مصنوعی بود گذاشتن. و داخل جلوی دهانه رحم اونها ظرفی که داخلش اسپرم مصنوعی بود گذاشتن. وداخل اون اسپرم مصنوعی ماده‌ای بود که در مقابل اشعه رادیویی مقاوم بود، و داخل اون اسپرم مصنوعی ماده‌ای بود که درمقابل اشعه رادیویی مقاوم بود، که بشه توسط اشعه-اکس دیدش. این اتقاق در دهه ۱۹۵۰ میلادی رخ داده. بهرحال، اینخانم‌ها جلوی دستگاه اشعه-اکس نشستن. و شروع کردن به خودارضایی. و مسترز اند جانسون مناظره کردن که ببینناسپرم به سمت بالا مکیده میشه یا نه. و هیچگونه شواهدی برای مکش به سمت بالا پیدا نشد. ممکنه تعجب کنید، «کهچجوری میشه اسپرم مصنوعی ساخت؟» (خنده حاضرین) براتون جواب دارم. براتون دو تا جواب دارم. میشه از آرد و آب، یاآرد ذرت و آب استفاده کرد. در واقع این دو تا طرز تهیه رو من از توی ادبیات پیدا کردم. (خنده حاضرین) اونی رو که دوستدارم اونیه که میگه — میدونید، مواد لازم رو بصورت لیست نوشتن، و بعدش توی یه طرز تهیه مثلا میگه، «دو سری دوازده‌تایی کیک کوچیک باهاش درست میشه.» اون یکی نوشته، «به مقدار یکبار انزال اسپرم میسازه.»

09:38

(خنده حاضرین)

09:41

یه راه دیگه هم هست که ارگاسم ممکنه باعث تقویت باروری بشه. این یکی شامل مردها میشه. اسپرم‌هایی که برای یههفته یا بیشتر داخل بدن باقی میمونن، شروع میکنن به درست کردن یه سری خاصیت‌های غیر طبیعی اسپرم‌هایی کهبرای یه هفته یا بیشتر داخل بدن باقی میمونن، شروع میکنن به درست کردن یه سری خاصیت‌های غیر طبیعی که باعثمیشه قدرت و اثرشون برای رسیدن به تخمک کمتر بشه. که باعث میشه قدرت و اثرشون برای رسیدن به تخمک کمتربشه. رابطه جنسی شناس انگلیسی روی لوین این فرضیه رو داده که حتما بخاطر همینه که مردا بصورتی تکامل پیدا کردن که به خودارضایی مشتاق‌اند و زود زود اینکار رو میکنن. بصورتی تکامل پیدا کردن که به خودارضایی مشتاق‌اند و زود زود اینکار رومیکنن. اون گفته، «اگه تند تند بریزمشون بیرون، اسپرم‌های تازه‌تری برام ساخته میشه.» اون گفته، «اگه تند تند بریزمشونبیرون، اسپرم‌های تازه‌تری برام ساخته میشه.» که فکر میکنم ایده و تئوری جالبی باشه. حالا دیگه یه عذر تکاملی همدارین.

10:12

(خنده حاضرین)

10:16

خیلی خب.

10:19

(خنده حاضرین)

10:21

خیلی خب، شواهد قابل ملاحظه‌ای برای مکش به سمت بالا در میان حیوان‌ها هست. برای مثال، در خوک‌ها. در دانمارک،انجمن ملی پرورش خوک دانمارک به این نتیجه رسیده که اگه در حین لقاح مصنوعی خوک ماده، از نظر جنسی تحریک همبشه، به این نتیجه رسیده که اگه در حین لقاح مصنوعی خوک ماده، از نظر جنسی تحریک هم بشه، شش درصد در ازدیادباروری خوک ماده و در نتیجه تعداد بچه‌هایی که ازش بدنیا میان اثر میزاره. شش درصد در ازدیاد باروری خوک ماده و درنتیجه تعداد بچه‌هایی که ازش بدنیا میان اثر میزاره. بنابراین اونا این برنامه رو طرح کردن. برنامه تحریک پنج نقطه‌ای برایخوک‌های ماده. بنابراین اونا این برنامه رو طرح کردن. برنامه تحریک پنج نقطه‌ای برای خوک‌های ماده. برای مزرعه‌دارهاپوسترهایی درست کردن که توی طویله‌ میزنن، و یک دی.وی.دی هم دارن. و من یه کپی از این دی.وی.دی دارم. (خندهحاضرین) این قسمت پرده‌برداری منه. چون میخوام یه کلیپ بهتون نشون بدم.

11:01

(خنده حاضرین)

11:03

خب، اوکی. حالا میریم که — لا لا لا، کار رو انجام بدیم. کل قضیه خیلی معصومانه به نظر میاد. اون آقا میخواد با دستاش یهکارایی انجام بده که خوک نر برای انجام دادنش از خوطومش که دست نداره استفاده میکرد. خب. اون آقا میخواد با دستاشیه کارایی انجام بده که خوک نر برای انجام دادنش از خوطومش که دست نداره استفاده میکرد. خب. (خنده حاضرین)اینطوریه. این خوک نر اعمال و حرکات خیلی عجیبی برای جفت‌گیری انجام میده. (خنده حاضرین) این برای تقلید وزن خوکنر است. (خنده حاضرین) باید بدونید که کلیتورس خوک داخل آلت تناسلی‌اش قرار گرفته. بنابراین شاید هم اینکار یه جوراییغلغلک دادن اون عضو برای خوک ماده‌اس. آهان اینجا. (خنده حاضرین) و نتیجه خوشحال کننده. (تشویق حاضرین) منعاشق این ویدیو هستم. یه جایی اوایل این ویدیو هست که روی صحنه زوم میکنه روی دست او که توش حلقه عروسیشه،یه جایی اوایل این ویدیو هست که روی صحنه زوم میکنه روی دست او که توش حلقه عروسیشه، انگار که آدم بگه،«اشکالی نداره، داره کارش رو انجام میده. اون واقعا از زن‌ها خوشش میاد.»

12:17

(خنده حاضرین)

12:21

خب، وقتی من دانمارک بودم، اسم میزبان من آن ماری بود. بهش گفتم، «چرا شما فقط کلیتورس خوک رو تحریکنمی‌کنید؟ چرا از مزرعه‌دارها نمیخواین اینکار رو بکنن؟ چرا جزو یکی از پنج مرحله شما نیست.» اون جواب داد — باید چیزیکه او گفت رو براتون از روش بخونم، چون عاشقشم. گفت، «مانع بزرگی بود مزرعه‌دارها رو راضی کنیم که زیر آلت تناسلیخوک رو لمس کنن. گفت، «مانع بزرگی بود مزرعه‌دارها رو راضی کنیم که زیر آلت تناسلی خوک رو لمس کنن. بنابراین مافکر کردیم بهتره فعلا اسم کلیتورس رو نیاریم.» (خنده حاضرین) هرچند، مزرعه‌دارای خجالتی ولی جاه طلب، میتونن یهویبراتور برای خوک‌ها بخرن — این حقیقت داره — هرچند، مزرعه‌دارای خجالتی ولی جاه طلب، میتونن یه ویبراتور برایخوک‌ها بخرن — این حقیقت داره — که به تزریق کننده اسپرم آویزونه. چون، همونطور که اشاره کردم، کلیتورس داخل آلتتناسلی خوکه. پس احتمالا، یه مقدار از اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر حالت برانگیزاننده داره. همینطور به آنه ماریگفتم، «راجع به این خوک ماده‌ها، منظورم اینه که ممکنه تو هم متوجه شده باشی، که این خوک‌ها به نظر نمیرسه دارنحال خیلی زیادی میکنن.» و بهم گفت، «نمیشه این نتیجه‌گیری رو کرد.» چون حیوانات مثل ما درد و رنج و لذت رو تویصورتشون نشون نمیدن. چون حیوانات مثل ما درد و رنج و لذت رو توی صورتشون نشون نمیدن. بیشتر مایلن — خوک‌ها،برای مثال، بیشتر شبیه سگ‌ها هستن. اونا از نصف بالایی صورتشون استفاده میکنن. حرکات گوش‌هاشون خیلی پر معنیهو احساساتشون رو میگه. بنابراین نمیشه مطمئن بود که خوکه چه حالی داره.

13:28

از طرف دیگه، پستانداران اولیه هستن، ما از دهنمون بیشتر استفاده میکنیم. این عکس لحظه انزال یه نوع میمونه. (خندهحاضرین) و جالبه که این در ماده‌های همون میمون‌ها هم مشاهده شده. فقط وقتی که داشتن لذت دهانی به یه میمونماده دیگه میدادن.

13:46

(خنده حاضرین)

13:49

ماسترز اند جانسون، در دهه ۱۹۵۰ تصمیم گرفتن، خب، ما میخوایم از کل چرخه واکنش‌های جنسی انسانها سر در بیاریم.از برانگیختگی، تا ارگاسم، در مردها و زن‌ها. همه اتفاقاتی که در بدن انسان رخ میده. خب، در مورد زن‌ها، خیلی‌هاش درونبدن اتفاق می‌افته. خب این باعث نشد ماسترز اند جانسون کوتاه بیان. اونا یه ماشین مصنوعی آمیزش جنسی درستکردن. در اصل یه آلت تناسلی و دوربین تصویربرداری روی یک موتور. یه آلت تناسلی مرد بصورت شفاف، که داخلش دوربینتصویربرداری و منبع نوریه، یه آلت تناسلی مرد بصورت شفاف، که داخلش دوربین تصویربرداری و منبع نوریه، که به یه موتوروصله که یه جورایی اینطوری حرکت میکنه. و خانمه آمیزش جنسی با این دستگاه میکنه. این کاریه که کردن. خیلی جالبه.متاسفانه، قطعات این دستگاه از هم جدا شده. این خیلی منو ناراحت میکنه. نه بخاطر اینکه میخواستم استفاده کنمش.

میخواستم ببینمش.

14:34

(خنده حاضرین)

14:37

یه روز آلفرد کینسی تصمیم گرفت متوسط مسافتی که اسپرم نازل شده طی میکنه رو اندازه بگیره. یه روز آلفرد کینسیتصمیم گرفت متوسط مسافتی که اسپرم نازل شده طی میکنه رو اندازه بگیره. یه روز آلفرد کینسی تصمیم گرفت متوسطمسافتی که اسپرم نازل شده طی میکنه رو اندازه بگیره. این یه کنجکاوی معمولی نبود. دکتر کینسی شنیده بود — و یهجورایی یه تئوری اون زمونا معروف بود، دهه ۱۹۴۰، که فشاری که اسپرم باهاش به سمت دهانه رحم پرتاب میشه، درباروری موثره. که فشاری که اسپرم باهاش به سمت دهانه رحم پرتاب میشه، در باروری موثره. که فشاری که اسپرمباهاش به سمت دهانه رحم پرتاب میشه، در باروری موثره. کینسی معتقد بود که این تئوری بی معنی ایه. بنابراین دستبه کار شد. اون ۳۰۰ مرد و یه متر برای اندازه‌گیری و یه دوربین تصویربرداری رو توی آزمایشگاه خوش جمع کرد. اون ۳۰۰ مردو یه متر برای اندازه‌گیری و یه دوربین تصویربرداری رو توی آزمایشگاه خوش جمع کرد. (خنده حاضرین) و در واقع به نتیجهرسید که در سه چهارم مردها و در واقع به نتیجه رسید که در سه چهارم مردها اسپرم یه جورایی سر ریز میشه. و با قدرتزیاد بیرون نمیاد و با قدرت زیاد به بیرون پرتاب نمیشه. بهرحال،‌ رکورد دار این آزمایش اسپرمش رو فقط یه مقدار کمتر از۱۸۰سانتی‌متر پرتاب کرد. که جالب توجهه. بهرحال،‌ رکورد دار این آزمایش اسپرمش رو فقط یه مقدار کمتر از ۱۸۰سانتی‌مترپرتاب کرد. که جالب توجهه. (خنده حاضرین) (تشویق حاضرین) بله. دقیقا. (خنده حاضرین) متاسفانه، طرف ناشناسه.اسمش ذکر نشده.

15:43

کینسی در کتابش راجع به این آزمایش نوشته، کینسی در کتابش راجع به این آزمایش نوشته، کینسی در کتابش راجع به این آزمایش نوشته، «دو عدد ملافه برای محافظت کردن از فرش‌های شرقی انداخته شد.» (خنده حاضرین) که دومین جملهمورد علاقه من در کل اثر هنرمندانه آلفرد کینسیه. که دومین جمله مورد علاقه من در کل اثر هنرمندانه آلفرد کینسیه.اولیش اینه، «خرده پنیرهای ریخته شده کنار دو موش در حال آمیزش، حواس موش ماده رو پرت میکنه ولی موش نر رو نه.»اولیش اینه، «خرده پنیرهای ریخته شده کنار دو موش در حال آمیزش، حواس موش ماده رو پرت میکنه ولی موش نر رو نه.»

16:09

(خنده حاضرین)

16:11

از شما متشکرم.

16:13

(تشویق حاضرین)

16:17

متشکرم!

( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.