زناشویی

آشنایی با اصطلاحات جنسی

منی :

به مایعی غلیظ که از آلت تناسلی مردان بعد از رابطه جنسی یا استمنا و یا احتلام خارج می شود منی می گویند . نحوه خارج شدن منی در مردان با زنان متفاوت است و دارای سه نشانه می باشد :

  1. خروج منی همراه با شهوت و لذت جنسی است
  2. هنگام خروج با جستن از آلت خارج می گردد
  3. پس از خروج منی بدن سست می گردد

اگر یکی از نشانه های بالا وجود نداشت آب خارج شده حکم منی را نخواهد داشت مگر اینکه از راهی دیگر یقین به منی بودن آن پیدا شود .

در زنان اگر ترشحات خارج شده از آلت تناسلی با شهوت یا لذت جنسی همراه باشد حکم به جنابت می گردد ، حتی اگر ترشحات با جستن خارج نشده باشد و بدن زن سست نگردیده باشد . اما اگر خروج ترشحات در زنان بدون شهوت و لذت جنسی باشد حکم به منی نمی شود مگر اینکه از راهی دیگر یقین حاصل شود که مایع خارج شده منی بوده است . ترشحات زیادی از زنان خارج می شود که با اندک تحریک جنسی همراه است ولی منی نیست و لازم نیست برای آن غسل کنند .

همچنین بخوانید : رابطه جنسی بین زن و شوهر در اسلام و روایات


جنابت (جنب شدن)

جنابت به حالتی گفته می شود که پس از رابطه جنسی یا خروج منی در انسان ایجاد می شود . باید توجه داشت اگر رابطه جنسی با خروج منی هم همراه نباشد باز فرد جنب می باشد و لازم است برای نماز غسل جنابت انجام بدهد . بیرون آمدن منی ، در خواب باشد یا در بیداری ، کم باشد یا زیاد ، با شهوت باشد یا بدون شهوت ، با اختیار باشد یا بدون اختیار به تنهایی باعث می شود فرد جنب شده و غسل جنابت بر او واجب گردد . پس باید توجه کرد که اگر مرد عمل دخول را با همسر خود انجام بدهد ولی منی از او بیرون نیاید غسل بر هر دوی آن ها واجب می گردد .


احتلام (محتلم شدن) :

احتلام در خواب و معمولا برای افراد مجرد بالغ که خود ارضایی نمی کنند رخ می دهد . هر گاه در خواب از شخص منی خارج شود ، شخص محتلم شده است و غسل جنابت برای نماز بر او واجب شده است .


استبرا :

این عمل یکی از اعمال مستحب مخصوص مردان می باشد . مرد بعد از ادرار عمل استبرا را اینگونه انجام می دهد که انگشت شصت دست چپ را روی بیخ آلت قرار داده و انگشت میانه دست چپ را زیر بیخ آلت قرار می دهد سپس انگشت های دست را همزمان به طرف سر آلت هدایت می کند و این عمل را سه بار تکرار می کند تا ادرار باقی مانده در آلت در نوک آلت جمع شود سپس سر آلت را سه بار فشار می دهد تا باقی مانده ادرار از او خارج شود . فایده ی این عمل این است که اگر آب مشکوکی از مرد خارج شود پاک است و وضو را هم باطل نمی کند . اما اگر استبرا نکند و از او آب خارج شود می بایست وضو را اعاده نماید .

یک نوع دیگر استبرا وجود دارد که آن استبرا از منی است . استبرا از منی با ادرار کردن حاصل می شود .

برای زنان استبرا وجود ندارد و اگر رطوبتی از آن ها خارج شود و نسبت به آن مشکوک باشند پاک می باشد و وضو و غسل را نیز باطل نمی کند .


استمنا (خودارضایی):

استمنا یعنی اینکه انسان کاری کند که از وی منی خارج شود . این عمل حرام است و در صورت خروج منی روزه شخص باطل و غسل جنابت بر او واجب می گردد . استمنا کفاره ندارد ولی باید توبه کند و دست از این کار بردارد . اگر شخص استمنا کننده نزد قاضی اقرار کند یا دو نفر عادل ، نزد قاضی شهادت بدهند ، قاضی او را تعزیر می کند ؛ یعنی به مقدار که مصلحت بداند به او تازیانه می زند . البته در مورد اینگونه موارد لازم نیست که شخص نزد قاضی اقرار کند و بر دیگران نیز لازم نیست که پیش قاضی آبروی او را ببرند .


مَذی :

مذی به آبی گفته می شود که بعد از ملاعبه و بازی کردن شخص با همسرش از او خارج می شود اگر این رطوبت به بول و منی آلوده نباشد پاک است .


وَدی :

ودی به آبی گفته می شود که بعد از ادرار کردن بیرون می آید و در صورتی که آلوده به بول و منی نباشد ، پاک است .


عرق جنب از حرام :

اگر کسی از طریق حرام جنب شود ، خواه با استمنا باشد یا لواط و زنا ، عرق آن شخص نجس نیست ولی احتیاط آن است که با بدن یا لباسی که به این عرق آلوده شده است نماز نخواند .

( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.