روانشناسی

چطور پای تعهدات معنویمان بایستیم؟

خوش عهدی با خدا

سلام
يكی از مشكلات پر تكرار و دردسر ساز در زندگی انسان هايی كه ارزش های معنوی برای آنها در زندگی در اولويت است عدم تعهد يا اهمال در امور مذهبی است.
اهمال كاری به معنی به آينده محول كردن كاری است كه تصميم به اجرای آن گرفته ايم. فرض كنيد تصميم به خواندن نماز های قضا يا قرائت روزانه قرآن يا حفظ آن و يا مطالعه در حوزه شناخت عميق تر و دقيق تر موضوعات اعتقادی را داريد و هر روز آن را به تعويق می اندازيد يا به خودتان وعده شروع در آينده اي نزديك يا فرصتی مناسب تر را می دهيد.خوش قولی را از کودکی به فرزندان آموزش بدهید | سرسره
آيا شما هم تجربه های اين چنينی در زندگي خود داريد؟
به نظر شما علت چيست؟
چطور می توان بر اين بی عهدی ها غلبه كرد؟
شما برای اين موضوع اسم خاصی در نظر داريد؟

عدم تعهد يا تنبلی يا به تعويق اندازی از علت های گوناگونی ناشی می شود كه ممكن است يكی يا چند مورد آن هم زمان، در مورد شما صدق كند و اتفاقا يكی از دلايل دشوار بودن ترك اين مسئله نيز از گوناگونی و تعدد علتهای آن ناشی می شود.
و شما شروع بيشتر مسايل زندگی معنويتان را به شنبه موكول می كنيد! شنبه ای كه اصولا نمياد!

ادامه دارد …
🌸روزهای خوب مهمانی خدا مبارک 🤗

تعدادی از علتهای اين تعلل و اهمال كاری عبارت است از:
•نداشتن عزت نفس (ضعيف ارزيابی كردن خود در انجام امور معنوی)
•كمال گرايی و داشتن استانداردهای بالا و سخت گيری در انجام يا پرداختن به موضوعات معنوی
•پايين بودن سطح تحمل يا تاب آوری(تكانه ای عمل كردن)در انجام هركاري از جمله امور معنوی كه ممكن است در ابتدا سخت به نظر برسد
•ناتواني در اولويت بندی كردن امور (واجبات و مستحبات)
•تفكرات غير منطقی •خلق پايين
•سطح اضطراب بالا(ترس از عدم موفقيت و عدم تحمل ناكامي در انجام دادن برنامه های تنظيم شده)
•ارزيابی مثبت و توجيه اهمالكاري(موجه قلمداد كردن آن)

وجود كداميك از اين علتهای بالا مسبب بوجود آمدن بد عهدی در خصوص امور معنوی در شما شده است؟ .

راهكار درمانی : 🌱ليستی از امور معنوی كه ابتدا شامل واجبات انجام نشده است و سپس به فراخور حال معنوی يا برنامه رشدی شما ممكن است مستحبات خاص آن روز يا ماه خاص يا سير مطالعاتی يا حفظ قرآن باشد را مشخص كنيد.

علت هاي عدم رغبت يا تعلل ورزی در امور معنوی : .
🌱دست كم گرفتن خود: زمانی كه شما تصور كنيد توانايی انجام امور معنوی يا واجبات انجام نشده را نداريد و يا اگر توانايي داريد اين توانايی در حد انتظار و مطلوب نيست، يا فرصت انجام را نداريد و يا توانايی جسمانی شما در اين سطح نيست اين طرز تفكر شما را در موضع ضعف قرار خواهد داد و احساس نا اميدی و نهايتا بی ارزشی خواهيد كرد.
سعی كنيد توانايی های خود را مرور كرده و كارهاب معنوی كه در گذشته با موفقيت به انجام رسانده ايد را دائم در ذهن خود مرور كرده و احساس ارزشمندی و لياقت را در خود تقويت نماييد و حس خوبی كه بعد از انجام هر كار در شما ايجاد شد را بازخوانی كنيد.

زیبا ترین احادیث در مورد وفاي به عهد | مبلغان سایبری چهارده خورشید

🌱ماتريس آيزنهاور: جهت اولويت بندی امور يك ماتريس دو در دو را در نظر بگيريد كه ليست كارهای معنوی خود را به اين صورت در داخل آن يادداشت ميكنيد؛ فوری، مهم، هم فوری و هم مهم، نه فوری و نه مهم
اول به كارهای هم فوری و هم مهم بپردازيد، سپس به كارهای فوری بعد از آن برای مهم ها برنامه ريزی كنيد و دسته آخر را كنار بگذاريد(نكته مهم اين است كه گاهی افراد برای فرار از فشار امور واجب و مورد تاكيد بيشتر تمايل به پرداختن به دسته آخر يعنی غير مهم ها را دارند)
بهتر است اينگونه عمل شود:
واجبات روزانه،واجباتی كه موفق به انجام آن نشديد مثل نمازهاي قضا يا مسايل مالی كه انجام نشده و سپس مستحبات و امور رشدی در حوزه دينی و معنوی
🌱افزايش دادن سطح تحمل: از ديگر علتهاي عدم تداوم در پرداختن به امور معنوی برنامه ريزی شده عمل بر اساس تكانه ها و كم تحملی است. اينكه ما قادر نيستيم در مقابل رنج و سختی پر طاقت بوده و مصمم اهدافمان را دنبال كنيم. البته اين موضوع تا حدی به كودكی و نحوه تربيت ما برميگردد و شايد بتوان ريشه آن را تله ای به نام ناتوانی فرد در داشتن محدوديتهای واقع بينانه دانست كه فرد را به سمت راحت طلبی و لذت جويی گرايش می دهد.تغيير نگرش ها و تكنيك های افزايش تاب آوري بسيار كمك كننده است. تمرين افزايش خوش بينی بسيار ياری دهنده است. خود را براي مواجهه با برخی مشكلاتی كه طبيعتا در مسير اهداف معنوي وجود دارد آماده كنيد و در صورت عدم توانايی در انجام امور طبق برنامه نااميد نشويد و فاجعه سازی نكنيد.

🌱 داشتن انگيزه و حال خوب الزامی نيست: از ديگر نكات مهم اين است كه دنبال وجود انگيزه يا حال خوب برای شروع امور معنوی نباشيم البته برای امور معنوی مستحب كمی تمايل و رغبت نيز ضروری است اما در مورد واجبات الزامی به حال مثبت نيست.

🌱كامل گرايی ممنوع: موضوع ديگر كامل گرايی است كه باعث اين تصور ميشود كه برای انجام برنامه مورد نظر به زمان و شرايط بهتری نياز داريد و يا خود را ملزم ميكنيد روزانه مثلا نمازهای فوت شده يك شبانه روز خود را در يك وعده ادا كنيد يا برنامه های سنگين برای خود تنظيم ميكنيد يا حضور قلب عالی را لا زمه انجام آن امر ميدانيد و اين باعث می شود به فوريت كار فكر نكنيد بلكه بر بهتر ارايه كردن آن تمركز و در شروع كار اهمال كنيد. .

🌱مديريت اضطراب: اضطراب معمولا ناشی از ترس از عدم موفقيت است و اينكه فرد شكست خود را حتمی می داند .بدانيم از آنچه نيامده نبايد ترسيد.
و اينكه اگر در كاری احساس ضعف و ناتواني كنيم در خود نسبت به آن موضوع احساس عدم رغبت ايجاد خواهيم كرد. درحاليكه اگر احساس توانايی در انجام آن داشته باشيم موضوع در ذهن ما امری خوشايند مجسم می شود پس ذهن خود را مديريت كنيد و اجازه پرداختن به مسايل غير منطقی به آن را ندهيد.
🌱در نظر گرفتن فرجه زمانی : براي هر كاری زمانی تعيين كنيد در نظر نگرفتن زمان مشخص برای اتمام كار باعث به تعويق انداختن مكرر كار و آرام آرام عادت به مسامحه كاری می شود40 روز زندگی بدون گناه :) :: زندگی شاد من

🌱تقسيم كار به اجزاءش : بر انجام كامل كار اصرار نورزيد، (كل وعده های نمازها در يك وعده!) يك كار را به اجزاء كوچكتر تقسيم كنيد(مثلا با نماز صبح خود دو ركعت قضا با ظهر و عصر خود يك چهار ركعت و يا هر روز تنها به يك نماز قضا اكتفا كنيد و سعی كنيد هر روز جزی كوچكی از كار را انجام دهيد . انجام دادن جزء به جزء كار بهتر از انجام ندادن آن است.

🌱تكنيك ٥ دقيقه: برای انجام كار فقط و فقط ٥ دقيقه زمان در نظر بگيريد و روی برنامه معنويتان مورد نظرتان كار كنيد
بعد از ٥ دقيقه از خود بپرسيد آيا مايليد بيشتر به كارتان ادامه دهيد يا نه(انتخاب با شما است و چيزی به شما تحميل نشده است).
🌱استفاده از تشويق و تنبيه: برای انجام هر كار هر چند كوچك براي خود پاداش در نظر گيريد و چنانچه طبق برنامه عمل نكرديد برای خود محدوديت يا تنبيه در نظر گيريد و خود را ملزم به اجراء آن كنيد.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

از طريق
مطالب مرتبط
منبع
کلیپهای دکتر هلاکویی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.