عکس و کلیپ استوری

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

امروز عشق را دیدم، نه در اغوش کسی، نه در چشمان کسی، نه در مستی

عشق را در دستان ترک خورده پدرم دیدم.

به سلامتی پدری که کفِ تموم شهرو جارو میزنه

که زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن.

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم مرتضی

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم محسن

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم یاسر

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم علی

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم یوسف

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم مسعود

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم محمد

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم امین

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم نیما

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم رسول

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم امیر

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم مهدی

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم وحید

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم رضا

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم میلاد

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم حسین

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم رامین

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم (سری هشتم)

عکس نوشته تبریک روز مرد با اسم حمید

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.