مجله آموزشی

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

( رای: 4 امتیاز: 2 )

آموزش بافت اسکاج توت فرنگی فانتزی

برای آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی به کاموای سوزنی و قلاب شماره سه نیاز داریم .

شروع بافت اسکاچ 

هشت زنجیره برای شروع بافت میزنیم .گرد می کنیم.

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

۳ زنجیره زده ( برای شروع هر رج ۳ زنجیره باید زد )

این ۳ زنجیره را مانند ۱ پایه بلند در نظر بگیرید .

در حلقه ۱۹ پایه بلند زده که با آن ۳ زنجیره ، ۲۰ پایه بلند میشود .

رج به پایان رسید ، گرد کنید

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

به ۳ زنجیره رج بعد را شروع کنید .

همچنین بخوانید : آموزش بافت اسکاچ گل رز

۱ پایه بلند در نزدیک ترین خانه به این ۳ زنجیره بزنید ( در واقع یک اضافه کردن میشود )

۱ پایه بلند در خانه های بعدی در هر خانه بزنید . ( بدون زنجیره زدن بین آن )

به خانه دهم که رسیدید توی خانه ۱۰ ، ۲ پایه بلند بزنید ( یک اضافه کردن )

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

۱ پایه بلند در خانه های بعد در هر خانه بزنید تا پایان رج و گرد کنید . پس در هر رج از دو جا اضافه می کنیم . تمام رج ها با ۳ زنجیره شروع میشود و در نزدیک ترین خانه یک پایه بلند ….. بقیه خانه ها را ۱ پایه بلند بزنید .

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

زمانی که رسیدیم به انجا که در رج قبل اضافه کردیم میان ۲ پایه قبلی ۲ پایه میزنیم . به همین شکل ادامه داده تا حدود هفت تا هشت سانت ببافیم .

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

مانند رج های قبل ۳ زنجیره بزنید و ۱ پایه بلند در نزدیک ترین خانه ، ولی این دفعه کاموای سبز را در دست بگیرید ( این کار را بدون بریدن کاموای قبلی انجام دهید ) سپس ۱ پایه بلند با سبز در خانه بعد بزنید ۲ نخ کاموا در دست دارید با همان رنگی که توت فرنگی را بافتید ۲ پایه بلند ۱ پایه بلند سبز به همین روال ادامه دهید تا رج به پایان برسد رج بعدی برعکس میشود ۲ پایه بلند سبز بزنید ۱ پایه بلند رنگ توت فرنگی ، تا انتهای رج

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

رج بعدی کاموایی که رنگ توت فرنگی است را ببرید و گره بزنید که در نرود

سپس با کاموای سبز ادامه دهید و در هر خانه ۱ پایه بلند بزنید تا انتهای رج

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

رج بعد ۲ تا پایه بلند بزنید .

۱ خانه را جا بگذارید

آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی
آموزش بافت اسکاچ توت فرنگی

به همین شکل تکرار کنید که فقط ۱ سوراخ کوچک باقی بماند ، سپس ۱۰ تا زنجیره با همان کاموای سبز میزنیم و یا ۱ پایه کوتاه به اسکاچ وصل میکنیم . کاموا را کمی بلند تر ببرید و اضافه کاموا را در بافت پنهان کنید در واقع یک حلقه میخواهیم تا اسکاج را آویزان کنیم البته این کار سلیقه ای است . امیدوارم که از این بافت اسکاج لذت برده باشید .

( رای: 4 امتیاز: 2 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.