فال و طالع بینی

تعبیر خواب چاقو (کارد) امام صادق و یوسف پیامبر و ابن سیرین

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر دیدن خواب چاقو و کارد

خواب چاقو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. 

تعبیر خواب چاقو از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب چاقو در دست:
  • اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب بریدن دست با چاقو:
  • اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی.

تعبیر خواب چاقو از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کارد عبارتند از:
 1.  محبت
 2. فرزند
 3. پیروزی
 4. پناه
 5. توانائی
 6. حکومت

تعبیر خواب چاقو از دید جابر مغربی

اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.
 • تعبیر خواب چاقو شکسته:
  •  اگر ببینی کارد در غلاف شکسته است، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب چاقو از دید منوچهری تهرانی

 • تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه نو:
  • چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.
 • تعبیر خواب چاقو هدیه گرفتن:
  • اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری می‌گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می‌کند گویای این است که کسی به شما کمک می‌کند یا خودتان از دیگری کمک می‌گیرید.

تعبیر خواب چاقو از دید لیلا برایت

تعبیر خواب تیز کردن چاقو:

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

تعبیر خواب چاقو از دید آنلی بیتون

دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.
 • تعبیر خواب چاقوی تیز:
  • دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.
 • تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو:
  • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.
( رای: 4 امتیاز: 3.8 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.