فال و طالع بینی

تعبیر خواب (دعوا کردن) ابن سیرین و دیگر معبران

تعبیر خواب دعوا کردن

خواب دعوا از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب دعوا از دید ابن سیرین

تعبیر خواب جدال: اگر کسی ببیند که او با انسانی جنگ می کند و یا حیوانی را ببینید که با حیوان دیگر جنگ می کند، اگر هردو از یک جنس باشند آن که غالب است بر دشمن پیروز می شود.

تعبیر خواب دعوا از دید منوچهری مطیعی

تعبیر خواب دعوا با مادر یا برادر یا پدر یا همسر: تعبیر دیدن دعوا کردن با فردی آشنا دو نشانه دارد :

  • اگر او با شما دعوا می کرد فردی نا آشنا به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید کرد.
  • اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است.

تعبیر خواب دعوا با غریبه: اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید از اقوام و فامیل‌ خود دچار آزردگی و ناراحتی می‌شوید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد

سایر تعابیر

تعبیر خواب دعوا با همسر یا نامزد: اگر در خواب مشاهده کردید که به همسر یا نامزد خود دعوا می‌کنید نشانه آن است که شما تلاش می‌کنید تعدادی از احساسات درونی تان را حذف کنید.

تعبیر خواب بحث و دعوا و کتک کاری: اگر در خواب با شخص غریبه‌ای مشاجره و دعوا می‌کنید  به این معنی است که شما ممکن است در آینده دچا بدشانسی بشوید.

دعوا و درگیری در خیابان بیانگر دوره‌ای از آشفتگی و بی قراری در زندگی شماست.

تعبیر خواب دعوا با والدین: اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

 

( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.