فال و طالع بینی

تعبیر خواب طلا (زر) ابن سیرین،امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب طلا و زر از بزرگترین معبران

خواب طلا از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب طلا از دید ابن سیرین

 • تعبیر مرد طلا ببیند: تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد.
 • تعبیر زن طلا ببیند: ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌
 • تعبیر خواب طلا گرفتن از کسی: اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یعنی مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.
 • اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یعنی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

تعبیر خواب طلا از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب طلای زیاد: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، یعنی مال زیادی به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب طلا خوردن: اگر ببینی طلا می‌خوری، یعنی به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.
 • تعبیر خواب ذوب کردن طلا: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یعنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیر خواب طلا از دید جابر مغربی

 • تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.
 • اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، یعنی عزت و جاه به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، یعنی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب طلا از دید دانیال نبی

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یعنی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب طلا از دید مطیعی تهرانی

 • تعبیر خواب طلا پیدا کردن: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.
 • تعبیر خواب طلا فروشی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.
 • تعبیر خواب سکه طلا: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

 • خواب آب کردن طلا: آسایش مادی
 • خواب پیدا کردن طلا: دریافت ارث
 • تعبیر خواب جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد.
 • تعبیر خواب طلا دزدیدن: این است که خبرهای بد به شما می رسد

تعبیر خواب طلا از دید آنلی بیتون

 • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
 • تعبیر خواب گم کردن طلا: اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
 • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.
 • تعبیر خواب هدیه طلا: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.