فال و طالع بینی

تعبیر خواب (کلید) ابن سیرین,امام صادق

تعبیر خواب کلید دیدن

خواب کلید از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کلید از دید ابن سیرین

 • تعبیر کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.
 • تعبیر خواب داشتن چند کلید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کلید از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلید عبارتند از:

 1. بشارت و خبر خوش
 2. رهایی از غم و اندوه
 3. بهبود بیماری
 4. سیدن به آرزو
 5. قوت در دین
 6. برآورده شدن حاجت و خواسته
 7. اجابت و برآورده شدن دعا
 8. علم و دانش

تعبیر خواب کلید از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر خواب داشتن کلید آهنی: قوت است
 • تعبیر خواب کلید مسی و برنجی داشتن: سخن گیرا است
 • تعبیر خواب کلید چوبی: سود کمتر است
 • تعبیر خواب کلید نقره ای و طلا داشتن: به دست آوردن مال است

تعبیر خواب کلید از دید منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب کلید بزرگ داشتن: قدرت انجام کارهای بزرگ است
 • تعبیر خواب کلید کوچک و قفل بزرگ: ناتوانی شما در انجام کارهاست
 • تعبیر خواب کلید ساز به شما کلید بدهد: راه موفقیت باز می شود
 • تعبیر خواب کلید ساختن: تدبیر حل مشکل است
 • تعبیر خواب شکستن کلید در قفل: شکست در کاری ست
 • تعبیر خواب قفل کردن در با کلید: پنهان کردن راز است

تعبیر خواب کلید از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب پیدا کردن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت.
 • تعبیر خواب گم کردن کلید: بگو مگو
 • کلید را به همراه داشتن یعنی پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد.
 • تعبیر خواب باز کردن در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده: خالد اصفهانی میگوید دیدن چنین رویایی باعث شروعی خوب در زندگی  و رفع شدن تدریجی گرفتاری ها بدهی ها و سایر مشکلات منوط به صبر است اگر ببینی از دست مرده ای یک کلید میگیری بیانگر این است که یکی از آرزوهایت در زمینه ی عشق و رابطه عاطفی دیر یا زود بر آورده می شود.
 • تعبیر خواب گرفتن دسته کلید از مرده: گرفتن دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها از دست مردگان نیز معانی خوبی به همراه دارد و میتواند باعث ارامش شما در زندگی واقعی رفع شدن غصه هایتان و همچنین دیدارهای جدید را برای شما در پی داشته باشد.
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن کلید: کادو گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در رویاهای ما نشانه ی برقرار شدن صفا صمیمت صلح و کنار گذارده شدن کدورت ها کینه ها و اختلافات قدیمی است.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.