فال و طالع بینی

تعبیر خواب بچه (نوزاد) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب بچه و نوزاد تازه متولد شده، بچه مرده و بچه شیر دادن

خواب بچه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب بچه از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب نوزاد دختر، اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.
 • تعبیر خواب نوزاد پسر، اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.
 • تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر خواب بچه از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب زنی که دختر به دنیا می آورد این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود.

تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.

تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب بچه، تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.
 • اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.
 • دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.
 • اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.
 • دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.
 • اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.
 • تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

 • تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.
 • تعبیر خواب بچه لاغر، این است که شما دچار مشکلات می شویذ.
 • تعبیر خواب بچه چاق، این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.
 • تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید.
 • تعبیر خواب کشتن بچه، این است که به اشتباه خود پی برده اید.
 • تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.

تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب بچه بازیگوش، این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید.
 • تعبیر خواب نوزاد تازه به دنیا آمده، این است که سرگرمی و شادی در راه است.
 • تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است.
 • تعبیر خواب نوزاد در حال شنا، این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید.

تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

 • تعبیر بچه در خواب، خوشبختی در خانه شماست.
 • تعبیر خواب بچه خودم، کمک بزرگی به شما می شود.
 • تعبیر خواب بچه فامیل ، یک کمک ناخواسته است.
 • تعبیر خواب بچه دیگران، آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است.
 • تعبیر خواب نوزاد خوشگل، شادی و آرامش است.
 • زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است.
 • تعبیر خواب بچه مرده، تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.
 • زن باردار خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد.
 • تعبیر خواب نوزاد در حال خنده، این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد زشت، این است که بدشانسی در آینده سراغ شما میآید.
 • تعبیر خواب بغل کردن بچه، این است که بزودی بچه دار خواهید شد.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد در قنداق، این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی
 • تعبیر خواب بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.
 • تعبیر خواب پرستاری از بچه، این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد بیمار، این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود میآید.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد می گیرید، این است که مشاجره در خانواده میکنید.
 • تعبیر خواب نوزاد سرراهی، این است که ناکامی در عشق دارید.
 • تعبیر خواب نوزاد در گهواره، این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .
 • تعبیر خواب بچه نوزاد دیگران، این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است.
 • تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
 • دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.