فال و طالع بینی

تعبیر خواب (پول) ابن سیرین ،امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب ازبزرگترین معبران

تعبیر خواب پول، گرفتن پول از مرده و دیگران، بخشیدن و پیدا کردن پول

خواب پول از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.
 • تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد. تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

تعبیر خواب پول از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب پول کم: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.
 • اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160)

تعبیر خواب پول از دید امام صادق (ع)

تعابیر درهم عبارتند از:

 1. حرف‌های درست
 2. برآورده کردن حاجت و خواسته
 3. حکومت
 4. مال جمع آوری شده
 5. دوست
 6. فرزند
 7. یار و رفیق
 8. رزق و روزی فراخ و گسترده
 9. ایمنی
 10. «کنیزک»
 11. به دست آوردن جا و مقام
 12. – منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

تعبیر خواب پول از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب به دست آوردن پول: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یـعـنـی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.
 • اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

تعبیر خواب پول از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی در دست خودت درهم داری، یعنی سخن خوب و نیکو می شنوی.
 • تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب پول خرد: تعبیر خواب پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است.
 • تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی است.
 • تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این است که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید.
 • تعبیر خواب پول گرفتن: تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص است.
 • تعبیر خواب پول دادن به کسی: ایجاد ناراحتی برای اوست.

تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

 • تعبیر خواب پول این است که مجبور به پول خرج کردن می شوید.
 • تعبیر خواب پول خارجی: موفقیت در کارهای ریسکی است.
 • تعبیر خواب پیدا کردن پول: مقاومت در مقابل مشکلات است.
 • تعبیر خواب گم کردن پول: بدشانسی در انجام کارهاست.

تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب پول پیدا کردن این است که در مقابل نگرانی کم، شادی فراوان خواهید داشت.
 • تعبیر خواب پول دادن به کسی بدبختی است.
 • تعبیر خواب پول گم کردن: اوضاع بد خانوادگی است.
 • تعبیر خواب پول شمردن: پول شمردن و کم بودن پولتان این است که قسط هایتان عقب می افتد.
 • تعبیر خواب پول دزدیدن: این است که در شرایط بدی قرار می گیرید.
 • تعبیر خواب پس انداز کردن پول: از دست دادن ثروت و آرامش است.
 • تعبیر خواب پول خوردن، پول پرست بودن است.
 • تعبیر خواب جستجوی پول شادمانی است.
 • تعبیر خواب پول پیدا کردن و زن جوانی که خود را مالک آن می نامد زیان مالی است.
 • اگر در خواب پول دیدید تعبیرش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیرش رسیدن خبر تولد پسری به شماست.
 • تعبیر خواب سکه طلا: در خواب دیدید تعبیرش گران شدن اجناس است.

تعبیر خواب پول از دید سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب دریافت پول: به شما پول می‌بخشند یعنی پول به دست تان می‌آید.
 • تعبیر خواب پول بخشیدن: ناراحتی ولی فقط یک روز

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب پول گرفتن از مرده: اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای طلب پول می‌کند و یا از او دسته ای اسکناس نقد تحویل می‌گیرد تعبیر آن این است که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده است.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.