فال و طالع بینی

تعبیر خواب (مادر) ابن سیرین امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب مادر

خواب مادر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مادر از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب مردن مادر زنده: میتواند دلیل بر افزایش عمر و پربرکت شدن زندگی و اهل سکنه ی منزل باشد.

تعبیر خواب مادر از دید امام جعفر صادق (ع)

 • تعبیر خواب مادر مریض: مریض شدن مادر در خواب به نشانه ی کم شدن رزق و برکت خانه غم رنج و ناراحتی است.
 • پرستاری کردن از مادران مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است.

تعبیر خواب مادر از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر خواب ناراحت بودن مادر: اگر کسی خواب ببیند مادر خودش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمیداند بیانگر رشد
 • و پیشرفت در کارها رسیدن به کمال سعادت احساس رضایت قلبی داشتن از زندگی و مهمتر از همه داشتن طول عمر طولانی برای مادر است.

تعبیر خواب مادر از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب فوت مادر: از دست دادن مادر و یا مادربزرگ دلیل بر رشد رزق و خیر و برکت در خانه است.

تعبیر خواب مادر از دید جابر مغربی

 • اگر مادر دوست همسایه فامیل و یا اشنا را دیدی که مریض است دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب مادر مرده ناراحت است: اگر ببینی مادری که میدانی فوت شده است به خوابت امده و ناراحت بود بیانگر طول عمر زیاد برای خود شماست.
 • تعبیر خواب زنده شدن مادر مرده: اگر ببینی مادرت زنده شده و فقط شما به ایشان نگاه میکنید و کار خاصی انجام نمیدهید تعبیر آن این است که
 • برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که این ها را با موفقیت انجام خواهید داد.
 • تعبیر خواب زنده شدن و دوباره مردن مادر مرده: چنان چه ببینی مادرت زنده شده و دوباره می میمیرد دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند دارد.
 • اگر ببینی مادر فوت شده ات زنده گشته و به شما میخندد و یا در چهره ی ایشان خوشحالی و ذوق میبینید نشانه ی آن است
 • که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت و در واقع میتوان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد.
 • از نظر معبرین غربی زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد بطور مثال لاغر و ضعیف شده باشد
 • به این معنی است که در آینده نه چندان دور از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.
 • اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست.
 • اگر نگران بود بیانگر این است که در اینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار میگیرید.
 • تعبیر خواب گریه کردن برای مرگ مادر فوت شده: علامه طباطبایی میگویند اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه میکنی
 • و آه و ناله ی زیاد سر می دهی به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.
 • تعبیر خواب پرستاری از مادر بیمار: اگر کسی ببیند به مادر بیمارش خدمت میکند و از او مراقبت میکند نیکو است و عاقبت بخیر میشود.
 • تعبیر خواب مادر در بیمارستان: شیخ طوسی نوشته است اگر کسی ببیند مادرش در حال رنج کشیدن است و بواسطه ی بیماری سختی
 • از پا افتاده است و یا روی تخت بیمارستان است به نشانه ی این است که در اینده ی نزدیک بخاطر شنیدن خبری ناگوار افسرده و غمگین میشود.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *