فال و طالع بینی

تعبیر خواب (انگشتر) ابن سیرین، امام صادق ویوسف پیامبر

تعبیر خواب امام صادق

تعبیر خواب انگشتر طلا و نقره، پیدا کردن، گم کردن و فروختن انگشتر

اگر می خواهید بدانید که تعبیر خواب انگشتر طلا، نقره و فیروزه و گم کردن و فروختن انگشتر و حلقه چیست،

تعبیر خواب انگشتر از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب از بین رفتن انگشتر ، آفت در کسب و کارش است.
 • تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر آفت و رکود در کسب و کار است.
 • تعبیر خواب شکستن انگشتر و ماندن نگین این است که مقامش از دست می رود ولی آبرویش می ماند.
 • تعبیر خواب بخشیدن انگشتر این است که از دارایی اش بخشش می کند.
 • تعبیر خواب فروختن انگشتر به پول این است که همه دارایی اش را می فروشد.
 • تعبیر خواب فروختن انگشتر به غیر پول این است که مقداری از دارایی اش را از دست می دهد.

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب دیدن انگشتر نقره بر چهار چیز دلالت می کند:

 1. قدرت و پادشاهی
 2.  زن
 3.  فرزند
 4.  مال و ثروت

تعبیر خواب زنی که انگشترش با نگین از بین برود این است که مال و مقام یا فرزندش از بین می رود.

تعبیر خواب انگشتر از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب هنر انگشتری زشت از دست دادن مال و ثروت است.
 • تعبیر خواب انگشتر نقره ، مال حلال و پسندیده است.
 • تعبیر خواب انگشتر آهنی مال اندک و ناچیز است.
 • تعبیر خواب انگشتر سفید مال کم است.
 • تعبیر خواب دیدن انگشتر زیورآلات مال خیلی خیلی کم است.

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت یوسف (ع)

 • تعبیر خواب حلقه انگشتر فرزند است.
 • تعبیر خواب انگشتر برای مردان کراهت است ولی بعضی آن را جاه و مقام تعبیر کرده اند.
 • تعبیر خواب انگشتر فیروزه یا نقره ، مهربانی دیدن از مردم است.

تعبیر خواب انگشتر از دید حضرت دانیال (ع)

 • تعبیر خواب نقش انگشتر ،رسیدن خیر و نیکی از خدا به او است.
 • تعبیر خواب انگشتر از کسی گرفتن تا چیزی به انگشتر مهر کند این است که به نسبت توانایی اش پیشرفت می کند.
 • تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن از کسی در مسجد یا عزا پیشرفت کردن در کارش است.
 • تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر از پادشاه این است که مال و مکنت و پادشاهی میرسد.

تعبیر خواب انگشتر از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب انگشتر آهنی در دست داشتن ، قوت و توانایی است.
 • تعبیر خواب انگشتر برنج و مس در دست داشتن ، سود بردن از مردم ضعیف است.
 • تعبیر خواب انگشتر بلور در دست داشتن ، سود بردن از مردم عامه است.
 • تعبیر خواب انگشتر به امانت دادن و بخشیدن و رد شدن درخواستش این است که جواب رد از خانمی بگیرد.
 • تعبیر خواب شکستن انگشتر خود این است که بین او و همسرش جدایی می افتد.
 • تعبیر خواب داشتن انگشتر با دو نگین شبیه هم این است که صاحب انگشتر غلام زاده بوده است.
 • تعبیر خواب داشتن انگشتر با دو نگین شبیه هم که یکی از نگین ها بیفتد توبه از گناه است.
 • تعبیر خواب نامه نوشتن و با انگشتر مهر کردن این است که از چیزی پنهان سود می برد.
 • تعبیر خواب نامه گشاده نوشتن و با انگشتر مهر کردن این است که از چیزی آشکار سود می برد.

تعبیر خواب انگشتر از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب انگشتر ، افتخار و آرامش خاطر است.
 • تعبیر خواب گم کردن انگشتر ، جدایی است.
 • تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر ، اختلاف است.
 • تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن ، دام و تله است.
 • تعبیر خواب انگشتر گران قیمت ، ازدواج موفق است.
 • تعبیر خواب خریدن انگشتر ، نامزدی است.

تعبیر خواب انگشتر از دید منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب داشتن انگشتری که قبلا نداشته اید و برای شما حیرت انگیز است رسیدن به موفقیتی بزرگ است که برایتان باورکردنی نیست است
 • تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن و در دست کردن رسیدن به سودی مالی و معنوی از ان شخص است
 • تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن خوب است و هر چه هدیه دهنده بالاتر باشد بهتر است
 • تعبیر خواب شکستن انگشتر اختلاف و جدایی از همسر است
 • تعبیر خواب انگشتر امانت دادن و برگرداندن انگشتر ازدواج با دختری است که خوب نیست
 • تعبیر خواب گم کردن انگشتر نگین دار برای زن خبر از دست دادن کسی یا مالی یا مقامی را می دهد
 • تعبیر خواب انگشتر طلا گرفتن از کسی در خواب یعنی از خدا به شخص خیر خواهد رسید.
 • تعبیر خواب انگشتر طلای سفید اگر نقش و صفت انگشتر ببنید معنی بالا را می دهد.
 • تعبیر خواب انگشتر طلا زرد هم معنی بالا را می دهد.
( رای: 3 امتیاز: 1.7 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.