فال و طالع بینی

تعبیر خواب (حمام کردن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب حمام کردم و استحمام

خواب حمام از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب حمام از دید یوسف پیامبر (ع)

 • تعبیر خواب حمام رفتن:
  • دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید. دیدن حمام غم واندوه بود.

تعبیر خواب حمام از دید منوچهری مطیعی

 • تعبیر خواب کیسه کشیدن بدن:
  •  اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود.
 • تعبیر خواب وان حمام:
  • دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید.

تعبیر خواب حمام از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب استحمام:
  • اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید،علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت.اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.
 • تعبیر خواب حمام کردن دختر:
  •  اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه آن است که به کسب لذت‌های فرار و بیهوده گرایش دارد.اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می‌کند، نشانه آن است که به جنس مخالفی دل داده است،و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده‌اش تغییر یابد.اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می‌کند، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد.
 • تعبیر خواب شستن بدن در حمام:
  • اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد.بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود.اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می‌کند، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است.اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند، باید از گرفتن دوست بپرهیزند.اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید،این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.
 • تعبیر خواب استحمام با آب گرم:
  • استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست.
 • تعبیر خواب حمام با آب سرد:
  •  استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود و با شادمانی زندگی خواهید کرد.
 • تعبیر خواب شستن بدن در دریا: 
  • آب تنی و شستشو در آب دریا، نشانه آن است که بعد از کسب دانش، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد.
 • تعبیر خواب حمام کردن با آب گل آلود:
  • اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند.

تعبیر خواب حمام از دید لوک اویتنهاو

 • حمام کردن در آب‌های سرد: کامیابی
 • حمام کردن در آب‌های گرم: شما سرما خواهید خورد
 • حمام کردن در آب‌های عمیق: مراقب خودتان باشید
 • در یک رودخانه حمام کردن: قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن: بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن: ازدواج با شخصی ثروتمند

سایر تعابیر

علامه مجلسی (ره) حمام رفتن را توفیق زیارت امام می‌داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه.در برخی خواب‌ها دیدن استحمام و یا شستن بدن به معنای غسل کردن می‌باشد.این گونه‌ خواب‌ها می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد که دانستن این تفاسیر ضروری است.
( رای: 13 امتیاز: 4 )

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

 1. در خواب دیدم که خودمو شستمو حمام کردم و در حال حرکت کردن در کوچه باغی هستم که درختان در خواب زمستانی بودن بدون برگ

  1. سلام من دیشب خواب دیدم که پدر شوهر که فوت شده در حمام بود وشوهر ان را میشست وسر بدن او اب های خیلی کثیفی به رنگ سیاه می امد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.