فال و طالع بینی

تعبیر خواب (چشم) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب چشم زیبای سبز و آبی و قرمز، درمان چشم درد و ضعیف شدن چشم

خواب چشم از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب چشم از دید ابن سیرین

تعبیر خواب چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است

 • خواب چشم آبی: بدعت است.
 • تعبیر خواب چشم زیبا و شهلا: فرزند است.
 • تعبیر خواب کور شدن یک چشم: گناه و مصیبت است.
 • خواب ضعیف شدن چشم: اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود.
 • خواب درمان چشم درد: اگر ببینی چشم‌درد داری و کسی تو را درمان می‌کند، یعنی آن شخص تو را به راه درست و حق راهنمایی می‌کند.

تعبیر خواب چشم از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب چشم هفت چیز است:

 1. روشنائی
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال

تعبیر خواب چشم از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم: جوینده صلاح دین است.
 • تعبیر خواب ضعیف شدن چشم: ضعیف شدن روشنایی چشم، دورویی است.
 • اگر ببینی کسی چشم تو را درآورده، یعنی چیزهایی مثل زن و فرزند و خانه و باغ و… که روشنی چشم تو می‌باشند
 • و مورد علاقه‌ات هستند را از دست می‌دهی، بطوریکه دیگر آن‌ها را نخواهی دید.
 • خواب کور کردن چشم دیگران: اگر ببینی چشم کسی را کور کرده‌ای، یعنی آن شخص را گمراه می‌کنی.
 • اگر ببینی دست شخص نابینایی را گرفته‌ای و می‌بری، یعنی مؤمن و مهربان خواهی بود.

تعبیر خواب چشم از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب سیاه شدن چشم: سیاه شدن چشم ها بدون سفیدی ، غرور و تکبر است.
 • تعبیر خواب چشم زخمی: آسیب دیدن یک چشم آسیب به فرزندانش است.
 • تعبیر خواب چشم خونی: جاری شدن خون از چشم ، غم از سمت فرزند یا ضرر مالی است.
 • اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یعنی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی کسی دست دراز کرده و یک چشم تو را کنده است، یعنی فرزندت را به گمراهی می‌کشد.
 • تعبیر خواب ورم چشم: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یعنی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.
 • ضعیف شدن چشم در خواب یعنی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی.
 • اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا “شب‌کور” هستی، یـعـنـی باطن تو در دین و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.
 • تعبیر خواب چشم سوم: اگر ببینی وسط صورت خودت یک چشم داری، یـعـنـی از جهت دینی بر ضد تو حرف‌های ناسزائی می‌گویند.

تعبیر خواب چشم از دید اسماعیل بن اشعث

 • تعبیر خواب درآمدن چشم: چشم بر کف دست ، مال است.
 • تعبیر خواب سفیدی در چشم: غم و اندوه است.

تعبیر خواب چشم از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب چشم آبی: عشق سوزان است.
 •  چشم تیره در خواب: خبر خوشحال کننده است.
 • خواب چشم ضعیف: ضرر و زیان از هر نظر است.
 • خواب چشمان چپ، باعث تحقیر شدن خود است.
 • چشمان کثیف ، آینده بد است.
 • تعبیر خواب نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته است.
 • تعبیر خواب چشمان به زیر انداخته شده، در خفا کسی را شدیدا دوست داشتن است.

تعبیر خواب چشم از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب یک چشم بودن: آسیب دشمنان است
 • تعبیر خواب چشم قهوه ای: فریب و خیانت است
 • تعبیر خواب چشمان آبی: ناتوانی در انجام اهداف است.
 • خواب چشم خاکستری: چاپلوسی در عشق است.
 • تعبیر خواب چشم درد: از دست دادن یکی از چشم ها یا چشم درد ، سختی و دردسر است.
 • تعبیر خواب مرد یک چشم ، گرفتاری در دام است.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب چشم سبز: چشم سبز در خواب نشانه آرامش خاطر و روحی لطیف است.
 • اگر خواب ببینید که چشم شما سبز شده است، در زندگی با خوشحالی و آرامش خاطر و دیدی روشن نسبت به مسایل زندگی نظاره خواهید کرد.
 • داشتن چشمانی سبز برای کسی که چشم او سبز نیست؛ نشانه بالا رفتن ایمان و اطمینان او در انتخاب راه درست در زندگی است.
 • تعبیر خواب چشم قرمز: اگر کسی خواب ببیند که چشم او قرمز شده، با مشکلی در زندگی مواجه است که احتیاج به راهنمایی و هدایت از طرف یک دوست آگاه و دانا خواهد داشت و دید او نسبت به مسائلی بد شده و او را بدبین کرده است.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.