فال و طالع بینی

تعبیر خواب (فرارکردن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب فرار کردن از بزرگترین معبران

خواب فرار کردن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب فرار کردن از دید ابن سیرین

 • گریختن درخواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
 • تعبیر خواب فرار کردن به خانه: اگر ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود،
 • یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد .
 • تعبیر خواب فرار کردن از دست سگ: به چند معناست اولی بیمار شدن برای مدت کوتاه دوم ناکامی و اضطراب در زمینه عشق و عاشقی
 • سومی بدبختی و تجربه ی دردسرهای مختلف در زندگی ،
 • چهارمی از دست دادن مقام یا شغل برای همیشه پنجمی انجام کارهای سخت و یا متعهد شدن به انجام امور دشوار ششمی ناکامی های بزرگ.

تعبیر خواب فرار کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

 • گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.
 • اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.

تعبیر خواب فرار کردن از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی مردها از زن‌ها فرار می‌کنند، یـعـنـی از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.
 • تعبیر خواب فرار کردن از دشمن: اگر کسی ببیند از دست دشمنان خود در حال گریز می باشد به نشانه ی آن است که
 • در مراحل زندگی خود موفقیت هایی را کسب میکند که اطرافیانش مخصوصا دوستان حسود و کینه توز مخالف آن هستند
 • و سعی دارند تا جلوی راه شما سد شوند اما خوشبختانه هیچکدام از آن ها موفق نمی شوند.
 • نکته: بطور کلی دیدن این رویا در اکثر موارد به نشانه ی زیان های شدید مالی، غم و اندوهی که از طرف آشنایان می رسد،
 • موفقیت و یا شکست در امور کاری و زندگی است.
 • تعبیر خواب فرار کردن از سگ: اگر ببینی تعدادی از سگ ها به دنبال شما هستند و شما در حال گریز باشید به این معناست که
 • دوستان ناباب و یا نااهل در اطراف شما هستند که ممکن است روزی برای شما موجب دردسر شوند.

تعبیر خواب فرار کردن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب فرار کردن از زندان: اگر خواب ببینی از زندان بعد از پشت سر گذاشت دردسرهای زیادی موفق به فرار بشوی  به این دلیل است که در زندگی واقعی برای دست پیدا کردن به آروزهایت و خصوصا درزمینه ی عشق و عاشقی تلاش و پشتکار قابل توجهی خواهی داشت  که همین امر سبب می شود در نهایت به پیروزی برسی.

تعبیر خواب فرار کردن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فرار کردن از دزد: اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

سایر تعابیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار کردن از پلیس: علی مدنی نوشته است اگر خواب ببینی بدلیل ارتکاب به جرمی مثل دزدی کلاهبرداری و …

از دست پلیس میگریزی به نشانه ی این است که در طول زندگی و در حال حاضر دچار اشتباهاتی شده اید.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.