فال و طالع بینی

تعبیر خواب (گندم) ابن سیرین,امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر خواب گندم از بزرگترین معبران

خواب گندم از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب گندم از دید ابن سیرین

 • تعبیر گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌ آید.
 • تعبیر خواب خوردن گندم پخته: اگر ببینی گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
 • تعبیر خواب گندم جوانه زده: گندم جوانه زده در خواب به نشانه فرزند است.
 • اگر پسری مجرد خواب گندم های جوانه زده را ببینید در اینده ی نزدیک ازدواج میکند و حاصل ازدواجش فرزندان پسر است.
 • اگر دختری مجرد خواب گندم های جوانه زده را ببینید بعد از مدتی کوتاه ازدواج میکند و از این ازدواج صاحب فرزندانی دختر میشود.
 • تعبیر خواب گندم دادن به کبوتر: اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری میکند و به آن ها گندم و یا غذا میدهد دلالت بر این دارد  که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است

تعبیر خواب گندم از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب خوشه های گندم زرد و طلایی: زیاد شدن برکت و رزق در خانه عاقبت بخیری جوانان است.

تعبیر خواب گندم از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر خواب کاشتن گندم: اگر ببینی در زمین خودت گندم میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌ شود.
 • تعبیر خواب آسیاب کردن گندم: اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، یـعـنـی از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 • تعبیر خواب گندم دادن به مرغ و خروس و جوجه: به نشانه ی اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه ی بخت آماده میشوند.

تعبیر خواب گندم از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب کشت گندم: اگر ببینی در حال کشت گندم هستی، تعبیرش این است که خیر و خوبی به تو می‌رسد.
 • تعبیر خواب خوردن گندم: اگر ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد.
 • تعبیر خواب گندم سبز یا جوانه زده: ندانم کاری انجام کارها بر اساس بی فکری و قضاوت و یا تصمیم عجولانه است.
 • گندم سبز در خواب نشانه ی تهمت و یا رنجور کردن دیگران از ماست.

تعبیر خواب گندم از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی گندم کاشته‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو نعمت می‌رسد.
 • تعبیر خواب گندم برشته: اگر ببینی گندم برشته داشتی، ولی از خانه بیرون ریخته‌ای، و یا اینکه به کسی بخشیده‌ای و چیزی از آن نخوردی،یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب گندم از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند.
 • تعبیر خواب مزرعه گندم: اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می‌شوید و هم دیگران.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب چیدن گندم: مال و رزق حلال کسب نماید و روزی اش در شغلش زیاد شود.
 • تعبیر خواب گندم دادن به مرده: اگر دیدی خوشه های گندم زرد را به فرد مرده ای میدهی دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود و صاحب عمری با برکت میشوی.
 • تعبیر خواب برداشت گندم: تصمیم گیری برای انجام اموری مهم در زندگی است.
( رای: 5 امتیاز: 3.6 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.