فال و طالع بینی

تعبیرخواب ابن سیرین,امام صادق و یوسف پیامبر(کلاه)

تعبیرخواب از بزرگترین معبران

تعبیر خواب کلاه

خواب کلاه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کلاه از دید ابن سیرینسئو کلاه سیاه؛ ۱۷ تکنیک خطرناک که به سایت شما ضربه می‌زند | وب رمز

تعبیر کلاه، عزت و جاه می‌باشد (به اندازۀ ارزش کلاه).

تعبیر خواب کلاه لبه دار: اگر ببینی کلاه تو گوشه‌دار می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کار می‌کنی.

تعبیر خواب کلاه از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلاه عبارتند از: ۱- حکومت ۲- ریاست ۳- بزرگی ۴- عزت ۵- مقدار ۶- منزلت

تعبیر خواب کلاه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کلاه سیاه: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد

(البته اگر در بیداری هم کلاه سیاه بر سر خودت قرار می‌دهی).

تعبیر خواب کلاه سفید: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو پاک می‌باشد.

تعبیر خواب کلاه سبز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری طاعت و عبادت خداوند را به جا می‌آوری.

تعبیر خواب کلاه قرمز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال می‌شود.

تعبیر خواب کلاه زرد: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری بیمار می شوی.

تعبیر خواب کلاه جواهر نشان: اگر ببینی کلاه «جواهرنشان» را در دست گرفته‌ای یا اینکه آن را برروی سر خودت گذاشته‌ای،

یـعـنـی به اندازه ارزش آن کلاه، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن کلاه افتاده است،

تعبیرش این است که پادشاه مال و اموال تو را تصاحب می‌کند و از تو می‌گیرد.

تعبیر خواب کلاه نو: اگر ببینی روی سر خودت کلاه نو داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو بیشتر می‌شود.

تعبیر خواب کلاه کهنه: اگر ببینی کلاه کهنه‌ای بر روی سر داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو کمتر می‌شود.

تعبیر خواب افتادن کلاه از سر: اگر ببینی کلاه از روی سر تو افتاده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب کلاه خونی: اگر ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد،

یـعـنـی تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی.

تعبیر خواب کلاه از سر برداشتن: اگر ببینی کلاه را از سر تو برداشته‌اند، یـعـنـی جاه و منزلت تو از بین می‌رود.

سایر تعابیر

تعبیر خواب بافتن کلاه زنانه: شیخ طوسی گفته است: کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.

تعبیر خواب کلاه پشمی یا بافتنی: نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد

اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر خواب کلاه بر سر گذاشتن: اگر دیدی که دیگران روی سرت کلاه میگذارند خوب نیست

چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن: اگر کلاهی را از کسی هدیه گرفتی که او را میشناختی مثلا پدر مادر برادر خواهر و یا دوست بود بسیار خوب است

چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید.

تعبیر خواب کلاه زنانه: گر زنی خواب ببیند که کلاهش را باد میبرد و یا کسی کلاه او را می دزدد دچار وحشت و هراس می شوید

و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.

تعبیر خواب خریدن کلاه: اگر دختری خواب ببیند که کلاه را از فروشگاه میخرد و آن را روی سرش میگذارد

نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود.

 

به این مطلب امتیاز دهید :
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.