فال و طالع بینی

تعبیر خواب (کلاه) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب کلاه از بزرگترین معبران

خواب کلاه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب کلاه از دید ابن سیرین

 • تعبیر کلاه، عزت و جاه می‌باشد (به اندازۀ ارزش کلاه).
 • تعبیر خواب کلاه لبه دار: اگر ببینی کلاه تو گوشه‌دار می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کار می‌کنی.

تعبیر خواب کلاه از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلاه عبارتند از:

 1. حکومت
 2. ریاست
 3. بزرگی
 4. عزت
 5. مقدار
 6. منزلت

تعبیر خواب کلاه از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب کلاه سیاه: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد (البته اگر در بیداری هم کلاه سیاه بر سر خودت قرار می‌دهی).
 • تعبیر خواب کلاه سفید: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو پاک می‌باشد.
 • تعبیر خواب کلاه سبز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری طاعت و عبادت خداوند را به جا می‌آوری.
 • تعبیر خواب کلاه قرمز: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال می‌شود.
 • تعبیر خواب کلاه زرد: اگر ببینی کلاه سیاه روی سر داری بیمار می شوی.
 • تعبیر خواب کلاه جواهر نشان: اگر ببینی کلاه «جواهرنشان» را در دست گرفته‌ای یا اینکه آن را برروی سر خودت گذاشته‌ای،یـعـنـی به اندازه ارزش آن کلاه، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن کلاه افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه مال و اموال تو را تصاحب می‌کند و از تو می‌گیرد.
 • تعبیر خواب کلاه نو: اگر ببینی روی سر خودت کلاه نو داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو بیشتر می‌شود.
 • تعبیر خواب کلاه کهنه: اگر ببینی کلاه کهنه‌ای بر روی سر داری، یـعـنـی مقام و مرتبه تو کمتر می‌شود.
 • تعبیر خواب افتادن کلاه از سر: اگر ببینی کلاه از روی سر تو افتاده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
 • تعبیر خواب کلاه خونی: اگر ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد،یـعـنـی تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی.
 • تعبیر خواب کلاه از سر برداشتن: اگر ببینی کلاه را از سر تو برداشته‌اند، یـعـنـی جاه و منزلت تو از بین می‌رود.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب بافتن کلاه زنانه: شیخ طوسی گفته است: کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید.
 • تعبیر خواب کلاه پشمی یا بافتنی: نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.
 • تعبیر خواب کلاه بر سر گذاشتن: اگر دیدی که دیگران روی سرت کلاه میگذارند خوب نیستچرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.
 • تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن: اگر کلاهی را از کسی هدیه گرفتی که او را میشناختی مثلا پدر مادر برادر خواهر و یا دوست بود بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید.
 • تعبیر خواب کلاه زنانه: گر زنی خواب ببیند که کلاهش را باد میبرد و یا کسی کلاه او را می دزدد دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید.
 • تعبیر خواب خریدن کلاه: اگر دختری خواب ببیند که کلاه را از فروشگاه میخرد و آن را روی سرش میگذاردنشان آن است که حرمت شما زیاد می شود.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.