فال و طالع بینی

تعبیرخواب (مگس) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب مگس تعبیرخواب از بزرگترین معبران

خواب مگس از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب مگس از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی مگس‌ ها تو را گزیده‌اند، یـعـنـی مردم نسبت به تو حسادت می‌کنند.
 • تعبیر خواب کشتن مگس: اگر ببینی مگس را کشته‌ای، یـعـنـی شخص حسودی را مغلوب می‌کنی.
 • تعبیر خواب مگس خوردن: به معنای ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی است.
 • تعبیر خواب مگس مرده: برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت
 • تعبیر خواب مگس سیاه: دلالت بر صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن دارد.

تعبیر خواب مگس از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 • تعبیر خواب مگس در غذا: اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می‌آید.
 • تعبیر خواب وز وز و صدای مگس: شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم‌های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می‌کنند و یاوه می گویند و سعایت آن‌ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می‌شود.
 • تعبیر خواب جمع شدن مگس روی لاشه: اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس‌های بسیاری بر آن نشسته‌اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است.

تعبیر خواب مگس از دید لیلا برایت

تعبیر خواب مگس آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

 • تعبیر خواب مگس در دهان: به این معنا است که دچار دردسر مى‌شوید.
 • تعبیر خواب مگس کشتن: یعنى دشمنانتان را شکست مى‌دهید.

سایر تعابیر خواب مگس

 • تعبیر خواب مگس ها روی بدن: گر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب مگس در گوش: اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.