فال و طالع بینی

تعبیر خواب (ماه) از ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب ماه از بزرگترین معبران

خواب ماه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب ماه از دید ابن سیرین

 • دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است.
 • تعبیر خواب ماه شدن: اگر ببینی ماه شده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.
 • اگر در خواب ببینی ماه با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای می‌شوی.
 • اگر ببینی آفتاب یا ماه می‌لرزد بیانگر آن است که پادشاه (مقام یا شخص مهم) آن سرزمین دچار ضرر و زیان می‌شود.
 • تعبیر خواب دو ماه: اگر ببینی دو ماه با یکدیگر جنگ می‌کنند بین دو پادشاه درگیری و دشمنی بوجود می‌آید و اگر یکی از ماه‌ها ناقص شدند یکی از آن دو برکنار می‌شود.
 • تعبیر خواب شق القمر: اگر ببینی ماه به دو نیم شده است پادشاه یا وزیر هلاک می‌شود.

تعبیر خواب ماه از دید امام صادق (ع)

تعبیرهای ماه عبارت‌اند از:

 • پادشاه
 • وزیر
 • دوست
 • رییس
 • شرافت و جاه
 • کنیزک
 • غلام
 • کار باطل
 • والی و فرمانروا
 • عالم و دانشمندی مفسد و بدکردار
 • سروری
 • مادر
 • پدر
 • زن
 • فرزند
 • پسر
 • بزرگی

اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.

تعبیر خواب ماه از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب ماه در دست: اگر ببینی ماه را در دست گرفته‌ای یا در کنار تو آمده است صاحب فرزندی پسر خواهی شد که عالم و دانا گردد.
 • تعبیر خواب ماه شب چهارده: اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانه تو تابیده است اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.
 • تعبیر خواب هلال ماه: اگر ببینی هلال ماه (از محل طلوع ماه در آسمان) طلوع کرده و بالا آمده است به این معنی است که فرزند تو در آن محل پادشاه می‌شود.

تعبیر خواب ماه از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب ماه، مادر است.
 • اگر در خواب ببینی ماه را گرفته‌ای و به دست آوردی با شخص زیبایی ازدواج می‌کنی.
 • اگر ماه هلال باشد و آن را بگیری شخصی که با آن ازدواج خواهی کرد از اصالت کمی بهره مند است.
 • تعبیر خواب ماه و خورشید در کنار هم: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.

تعبیر خواب ماه از دید دانیال نبی

 • تعبیر ماه وزیر است.
 • تعبیر خواب گرفتن ماه: اگر ببینی ماه را گرفتی و به دست آوردی تعبیرش این است که وزیر پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب ماه از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب ماه و ستاره: دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
 • اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می‌شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 • تعبیر خواب ماه گرفتگی: دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
 • دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
 • اگر دختری خواب ببیند از ماه می‌خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد.
 • تعبیر خواب دو ماه در آسمان: اگر دختری خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد.
 • تعبیر خواب سیاه شدن ماه: اگر دختری خواب ببیند ماه ناگاه تیره می‌شود، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارت‌های زنانه شادی‌ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
 • تعبیر خواب ماه سرخ: اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.