فال و طالع بینی

تعبیر خواب (ملخ) ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب ملخ از بزرگترین معبران

خواب ملخ از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب ملخ از دید ابن سیرین

  • تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.
  • تعبیر خواب هجوم ملخ ها: اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.

تعبیر خواب ملخ از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب صدای ملخ: اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

تعبیر خواب ملخ از دید جابر مغربی

  • تعبیر خواب ملخ زیاد: اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند کلیه مال و اموال و دارایی‌های آن مکان غارت می‌شود.
  • تعبیر خواب جمع کردن ملخ: اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.

تعبیر خواب ملخ از دید منوچهر تهرانی

تعبیر خواب ملخ در حال پرواز: اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کشتن ملخ: ضرر و زیان است.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.