فال و طالع بینی

تعبیر خواب (عشق و عاشقی) ابن سیرین و دیگر معبران

تعبیر خواب عشق و عاشقی و معشوق از بزرگترین معبران

خواب عشق از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب عشق از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب عشق: اگر ببینی عاشق کسی شده‌ای، یـعـنـی نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود.
 • تعبیر خواب رسیدن به عشقم: اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 • تعبیر خواب گریه کردن برای عشق: بی تابی بی قراری و یا گریه زاری بخاطر عشق معناهای نیکو و خوشایندی را در دنیای واقعیت به دنبال خواهد داشت ومی تواند صاحب رویا را به یک رضایت قابل قبول برساند.

تعبیر خواب عشق از دید منوچهری تهرانی

 • عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگری را عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر.
 • ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود.
 • در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است.

تعبیر خواب عشق از دید معبرین غربی

 • تعبیر خواب عاشق شدن: اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید.
 • باید کمی بیشتر مراقب باشید و اطمینان از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید در کنار مراقب از خود بایستی به خود نیز اعتماد داشته باشید.
 • هرگز به دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن به اهداف خود تسلیم نشوید.
 • تعبیر خواب معشوق شدن و دوست داشته شدن: اگر در خواب کسی عاشق شما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و ناگوار برای شماست.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب عشق به اشخاص و چیزهای بد: خوب نیست.
 • تعبیر خواب عشق به هم جنس: گرفتاری است.
 • تعبیر خواب عاشق آشنا شدن: احتیاج تان به کسی می افتد که او را می شناسید.
 • تعبیر خواب عاشق غریبه شدن: احتیاج تان به کسی می افتد که او را نمی شناسید.
 • تعبیر خواب عاشق شدن زن متاهل: شیخ طوسی نوشته اند عاشق شدن زنانی که صاحب همسر هستند به چندین علامت مختلف و منفی است:
 • اولی زیان های روحی زیاد، دومی شکست های پی در پی در زندگی و یا رو به رو شدن با حوادث تلخ ، سومی از دست دادن اعتبار و قدرت ،
 • چهارمی بی ارزش شدن نزد همسر ،پنجمی جدایی و غم ،
 • ششمی سقوط کردن از نظر اخلاقی ،هفتمی سرد شدن روابط زنانشویی ،هشتمی طمع و حسادت.
 • تعبیر خواب برگشتن معشوق قبلی: شیخ طوسی در این باره گفته است
 • اگر زنی متاهل خواب ببیند که معشوق قبلی اش به سمت او باز می گردد به نشانه ی اختلافات شدید بحث و جدل و جدایی از همسر می باشد.
 • اما اگر دختر یا پسر محردی ببیند که معشوق او دوباره به نزدش باز میگردد
 • به نشانه ی این است که به واسطه ی دوستی و یا ایجاد ارتباط با جنس مخالف رابطه های عاشقانه ی جدید شروع خواهند شد
( رای: 1 امتیاز: 5 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.