فال و طالع بینی

تعبیرخواب (آشپزی) ابن سیرین و دیگر معبران

تعبیر خواب آشپزی و پختن غذا تعبیرخواب از بزرگترین معبران

خواب آشپزی از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب آشپزی کردن ابن سیرین

تعبیر خواب درست کردن غذا: اگر ببینی در حال پختن چیز خوش‌طعمی هستی،

یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدمزه و ناخوشایند باشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب کباب کردن: اگر ببینی برای کباب و بریان کردن چیزی آتش روشن کرده و آن را کباب نموده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با غم و اندوه به تو رزق و روزی می‌رسد.

اگر ببینی زیر دیگی آتش روشن کرده‌ای ولی اگر غذائی در آن دیگ نباشد، یـعـنـی به خاطر آن کار دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

تعبیر خواب آشپزی از دید جابر مغربی

 • تعبیر خواب غذا پختن: اگر ببینی چیز خوردنی را روی آتش میپزی و می‌خوری، یـعـنـی حرف‌های خوب و خوش میشنوی.

تعبیر خواب آشپزی از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب برنج پختن: پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می‌پزید

یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می‌شود و به آرزویی که دارید می‌رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی.

دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آن‌هاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است

تعبیر خواب آشپزی از دید لیلا برایت

 • تعبیر خواب آشپز: داشتن اوقات خوش است.
 • تعبیر خواب آشپز بودن: لحظات خوبی در انتظار شماست.
 • تعبیر خواب پختن بیسکویت: اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است.

تعبیر خواب آشپزی از دید لوک اویتنهاو

 • تعبیر خواب آشپزی، میهمانی شاد است.
 • تعبیر خواب پختن تخم مرغ: بدگویی است.
 • تعبیر خواب نان پختن: موفقیت است.

تعبیر خواب آشپزی از دید آنلی بیتون

 • خواب آشپزی برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.
 • تعبیر خواب پختن گوشت: اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می‌نگرید.
 • تعبیر خواب سیب زمینی پختن: پختن سیب زمینی در خواب، نشانه انجام کاری موافق طبع است.
 • تعبیر خواب کلوچه درست کردن: پختن کلوچه در خواب، نشانه صرفه جویی در امور خانه است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب آش پختن: پختن آش در خواب تعبیرش این گونه است که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.