فال و طالع بینی

تعبیرخواب (انگور) ابن سیرین,امام صادق

تعبیر خواب انگور از بزرگترین معبران

خواب انگور از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب انگور قرمز: تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد.تعبیر خواب انگور از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب خوردن انگور قرمز: اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد.
 • تعبیر خواب انگور سفید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.
 • تعبیر خواب انگور سیاه: تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می‌باشد.
 • تعبیر خواب آب انگور تیره: اگر انگور آبش تیره بود، تعبیرش مال حرام است.

تعبیر خواب انگور از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

 • مال با خیر و برکت
 • فراخی و زیادی نعمت
 • در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

تعبیر خواب انگور یاقوتی برای زن باردار: به دنیا آمدن نوزاد دختر زیبا با اینده ی درخشان

تعبیر خواب انگور سفید: تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:

 1. فرزند نیک
 2. علم فرائض دینی
 3. مال حلال.

تعبیر خواب درخت انگور: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از:

 1. سود و منفعت
 2. ضرر و زیان
 3. مرد حیله‌گر
 4. جنگ و دشمنی
 5. مال شبهه‌ناک.

تعبیر خواب انگور از دید ابراهیم کرمانی

چنان چه خواب دیدی به فرد فوت شده ای انگور تعارف کردی و او خودداری کرد و از آن نخورد باید مسیر و یا روش زندگیتان را کمی تغییر بدهید تا بتوانید به اهداف خود نزدیک شوید.

تعبیر خواب چیدن خوشه انگور زرد: برای مردان به علامت داشتن فرزندان صالح و نیک است چنان چه مجرد باشد ازدواج خواهد کرد

و حاصل ازدواجش فرزند پسر با اینده ی درخشان است و چنان چه متاهل باشد به علامت پرورش فرزندان خلف با جایگاه مهم در اجتماع است.

تعبیر خواب انگور از دید جابر مغربی

تعبیر خواب انگور دادن به مرده: برای زنان باردار نوید بخش به دنیا اوردن فرزندی زیبا و پسر است

و برای مردان و پسران بیشتر به معنی نعمت گشایش در کارها رزق و روزی حلال و افزایش مال است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب انگور یاقوتی: اگر کسی خواب ببیند به او انگور یاقوتی میدهند به این تعبیر است

که لحظات بسیار شیرین و خوشی را همراه با معشوق خود در آینده یا حال میگذراند.

تعبیر خواب گرفتن انگور از دست مرده: اگر ببینی مرده ای به شما انگور یاقوتی قرمز رنگ میدهد به این معناست که از درد و امراض مختلف در همین دنیا مصون می شوی و در شرایط سخت زندگی موفق عمل خواهی کرد.

 

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.