فال و طالع بینی

تعبیر خواب (انار) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب انار از بزرگترین معبران

خواب انار از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب انار از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب انار شیرین: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.
 • تعبیر خواب انار ترش: غم و اندوه است.
 • اناری که نمی‌دانی ترش است یا شیرین، تعبیرش مثل انار شیرین است.
 • تعبیر خواب خوردن آب انار: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند

(مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد:

 1. پاکی دین و ایمان
 2. سود و منفعت
 3. علم مفید
 4. عمر طولانی
 5. زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش
 6. ذکر و یاد خداوند.

تعبیر خواب انار از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب انار خوردن: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 1. جمع کردن مال و اموال
 2. زن خوب و پارسا
 3. شهر آباد

تعبیر خواب انار از دید دانیال نبی (ع)

 • تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.
 • تعبیر خواب درخت انار: شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد.
 • تعبیر خواب انار چیدن: اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب انار از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن دانه های انار: تو گرفتاری های زیادی را در زمینه مسکن داری که این خواب نشان دهنده ی این است که بزودی مشکلاتت رفع می شود و صاحب ملک و یا زمینی می شوی.

تعبیر خواب انار از دید معبرین غربی

 • یونگ می گوید: دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است.
 • این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.
 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید. خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.
 • تعبیر انار در کتاب سرزمین رویا به صورت زیر است:یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.
 • نار می‌خورید: خوشبختی و سلامت
 • یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب انار خوردن مرده: اگر مرده ای را دیدی که از تو انار دریافت می کند و میل می کند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت می شود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی می کنی.
 • تعبیر خواب خوردن انار سفید: اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار سفید یافت یا کسی بدو داد،دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.