فال و طالع بینی

تعبیر خواب (قبرستان) ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب قبرستان از بزرگترین معبران

خواب قبرستان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است

تعبیر خواب قبرستان از دید ابن سیرین

 • تعبیر قبرستان: ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است.
 • تعبیر خواب رفتن به قبرستان در شب: دلالت بر آن دارد که تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید.

تعبیر خواب قبرستان از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب قبرستان می‌تواند بر سه وجه باشد.

 • غم
 • زندان
 • محنت

خواب ساختن قبرستان: اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.

تعبیر خواب قبرستان از دید ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب زیارت اهل قبور: دلداری اهل زندان (کسانی که در زندگی خود دچار مضیقه و تنگنا شده‌اند) است.
 • اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یعنی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی.
 • تعبیر خواب رفتن به قبرستان: نشانه ی آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود،خشنود خواهید شد.

تعبیر خواب قبرستان از دید شیخ طوسی

تعبیر خواب رفتن به سر قبر: اگر دیدی که بالای سر قبری رفتی و نشستی اما فاتحه نخواندی دلیل بر اینکه فردی میخواهد برایتان دردسر فراهم نماید و یا اینکه قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

تعبیر خواب قبرستان از دید آنلی بیتون

 • تعبیر خواب قبرستان سرسبز: اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.
 • دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان: اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.
 • تعبیر خواب عروسی در قبرستان: اگر عروس خواب ببیند هنگام عروسی از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.
 • اگر مادری خواب ببیند گل های تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانواده خود و سلامت آن‌ها است.
 • تعبیر خواب گورستان: اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
 • اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می‌آورد.
 • اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می‌چینند و به دنبال پروانه‌ها می‌دوند، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی‌دهید و عزادار نمی‌شوید.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب قبرستان بقیع: رفتن به قبرستان بقیع از دیدگاه جمعی از معبران نشانه ی ان است که بزودی اتفاقات و یا خبرهای خیر و خوبی بدست شما خواهد رسید که طبق این اخبار زندگی شما روبه بهبود خواهد رفت.
 • تعبیر خواب گریه کردن در قبرستان و بر سر قبر: خوب نیست . اگر بر سر قبر دیدید که به حال خود گریه می کنید کسب و کارتان خوب خواهد شد .

 

( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.