فال و طالع بینی

تعبیر خواب (آسانسور) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب آسانسور از بزرگترین معبران

خواب آسانسور از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آسانسور چیست در ادامه مطلب با ویمگز همراه باشید.

تعبیر خواب بالا رفتن از آسانسور:

  • اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.تعبیر خواب آسانسور از دید آنلی بیتون
  • تعبیر خواب پایین آمدن با آسانسور: اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می‌روید، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می‌گردد.
  • تعبیر خواب ایستادن آسانسور: اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می‌کند.

سایر تعابیر

  • تعبیر خواب آسانسور خراب: آسانسور خراب نشانه دردسر و گرفتاری است.
  • تعبیر خواب در آسانسور بودن با دیگران: با دیگران در آسانسور هستید: مراقب رقیب باشید.
  • تعبیر خواب با فامیل در آسانسور بودن: سود مالی.
  • تعبیر خواب گیر افتادن در آسانسور: وارد شدن شوک.
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.