فال و طالع بینی

تعبیر خواب (قرآن) ابن سیرین امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب قرآن از بزرگترین معبران

خواب قرآن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب قرآن از دید ابن سیرین

 • تعبیر خواب نوشتن قرآن: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد.
 • تعبیر خواب فروختن قرآن: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یعنی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.
 • خواب گرفتن قرآن از مرده: اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یعنی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .
 • اگر ببینی در مجلس قرائت قرآن مشغول گریه کردن هستی، یعنی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.
 • تعبیر خواب قرآن خواندن: اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن می‌خوانی، یعنی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی.
 • تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن: ابن سیرین در جایی بیان می‌کند اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن
 • خیر و منفعت و نعمت یابد. بنابراین قرآن هدیه گرفتن و یا هدیه دادن در خواب نیکوست.
 • اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

تعبیر خواب قرآن از دید امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب قرآن خریدن: اگر ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، یعنی مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.
 • خواب سوزاندن قرآن: اگر ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، یعنی دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.

تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از:

 1. علم
 2. میراث
 3. امانت
 4. روزی
 5. مال و نعمت

تعبیر قرآن باز کردن: اگر ببینی “کتاب” قرآن را باز کرده‌ای و می‌خوانی یا در آن نگاه می‌کنی، یعنی علم و حکمت می‌آموزی.

تعبیر خواب قرآن از دید ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد.
 • تعبیر خواب قرآن پاره کردن: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یعنی نماز را به جا نمی‌آوری .
 • اگر ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، یعنی در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.
 • خواب حافظ قرآن شدن: اگر ببینی حافظ قرآن شده‌ای، یعنی علم و امانت را نگه داشته و حفظ خواهی کرد .
 • اگر ببینی با قرآن و نام‌های خداوند افسون می‌کنی، یعنی کار حق و راستی انجام می‌دهی که در اثر آن در دنیا و آخرت به تو خیر و نیکی می‌رسد.
 • تعبیر خواب صوت قرآن: اگر صدای آواز قرآن را شنیده باشی (خواندن قرآن با صوت)، یعنی دین و ایمان تو قوی و محکم می‌شود.
 • خواب قرآن به سر گرفتن: اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای و روی سر خودت گرفته‌ای، یا اینکه بر چشم‌ها مالیده‌ای، یعنی حاکم و فرمانروای شهر می‌شوی.

تعبیر خواب قرآن از دید جابر مغربی

 • اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یعنی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی.
 • اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد.

تعبیر خواب قرآن از دید منوچهری مطیعی

 • تعبیر خواب قرآن خواندن بی سواد: روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است
 • که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

سایر تعابیر

 • تعبیر خواب قرآن خواندن توسط مرده: اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند،
 • در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله)
( رای: 0 امتیاز: 0 )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.